loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

September 15, 2020

Ministerieel bezoek uit Polen aan Haven Oostende

Op vrijdag en zaterdag 11 en 12 september 2020 hebben minister Zbigniew Gryglas en een vertegenwo

read more

September 11, 2020

Norwegian company Columbi Salmon announces mega investment in Port Oostende

Columbi Salmon is a leading Norwegian company with more than 100 years of experience in salmon breeding. In 2021 a production department of Columbi will establish itself on the Plassendale 1 industrial estate in Port Oostende. A total of 13.5 ha will be occupied.  The breeding method that is being developed on the site is unique in Europe.

read more

September 11, 2020

Noors bedrijf Columbi Salmon kondigt mega investering aan in Haven Oostende

Columbi Salmon is een toonaangevend Noors bedrijf met meer dan 100 jaar ervaring in het kweken van zalm. In 2021 vestigt een productieafdeling van Columbi zich op industrieterrein Plassendale 1 in Haven Oostende. In totaal wordt 13.5 ha ingenomen.  De kweekmethode die op het terrein uitgebouwd wordt, is een unicum in Europa. 

read more

August 06, 2020

Innovatie in de binnenvaart

SWINg, het online meldplatform voor de binnenvaart, vereenvoudigt het meldproces voor de binnenvaart in Vlaanderen en op de Westerschelde tot één uniforme melding. Het platform kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, de Haven van Zeebrugge, Haven Oostende, North Sea Port, het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer. 

read more

August 06, 2020

Innovation in inland shipping

SWINg, the online reporting platform for inland shipping, simplifies the reporting process for inland vessels in Flanders and the Western Scheldt area into a single uniform report. This reporting platform was developed through a collaboration between Flemish Waterways plc, Port of Antwerp, Port of Oostende, Port of Zeebrugge, North Sea Port, the Agency for Maritime and Coastal Services and the Joint Nautical Management. 

read more

July 09, 2020

Safe Henk brings safety policy Port Oostende to the attention 

"No cowboys at work in Port Oostende!" This is the slogan with which Port Oostende brings its safety policy to the attention. To make the message clear to staff, visitors and port users, Port Oostende developed a campaign with their safety mascot Safe Henk. 

read more

July 09, 2020

Safe Henk brengt het veiligheidsbeleid van Haven Oostende onder de aandacht  

“In de haven werken geen cowboys!” Het is de slagzin waarmee Haven Oostende haar veiligheidsbeleid onder de aandacht brengt. Om de boodschap duidelijk te maken aan personeel, bezoekers en havengebruikers werkte Haven Oostende een campagne uit met hun veiligheidsmascotte Safe Henk.

read more

June 18, 2020

Installation vessel Apollo departs from Port Oostende for the first time

Installation vessel Apollo (DEME Group) departed this morning with 2 sets of wind turbines to the SeaMade wind farm at sea. In March, the first parts of the Seamade wind farm arrived at the REBO terminal. 

read more

June 18, 2020

Installatieschip Apollo vertrekt voor eerste keer vanuit Haven Oostende

Het installatieschip Apollo (DEME Group) vertrok donderdagvoormiddag 18 juni met 2 sets windturbines naar het SeaMade windpark op zee. In maart kwamen de eerste onderdelen van windpark SeaMade toe op de REBO-terminal.

read more

June 04, 2020

Haven Oostende stelt erfgoed centraal in economische herwaardering van de Vlotdok site

Bij Haven Oostende ligt een concreet plan op tafel waarin de beschermde gebouwen uit haar patrimonium een nieuwe economische bestemming krijgen.

read more