Over ons

Jobs met toekomst creëren door maritieme groei te realiseren

Missie & visie

MISSIE | Economische groei creëren die duurzame tewerkstelling met zich meebrengt.

VISIE | Excelleren in nichemarkten met watergebonden activiteiten.

Jobs at Port Oostende

Fundamenten

De strategie die hieruit voortvloeit, steunt op twee fundamenten en vijf pijlers die continuïteit en duurzaamheid dienen te ondersteunen.

Veiligheid, gezondheid en milieu is onze eerste prioriteit

Haven Oostende speelt een trekkende rol in het Oostendse Havengebied wat betreft de zorg voor de Veiligheid en Gezondheid van elke medewerker én de zorg voor de Leefomgeving. Om de continue bewustmaking en aandacht voor Veiligheid en Gezondheid te ondersteunen werd een mascotte in het leven geroepen, SAFE HENK, met als slogan “I am not a cowboy”. De mascotte werd ontworpen door de Oostendse kunstenaar Herr Seele.

   

Ondersteunen van onderzoek, incubatie en ontwikkeling en innovatie

Het gebruik van fossiele grondstoffen om voer-of vaartuigen voort te bewegen zal hopelijk spoedig drastisch dalen. De schaarste van de grondstoffen en de negatieve impact op mens en milieu, zijn dwingende factoren. Alternatieven zijn voorhanden. De mogelijkheid om een daadwerkelijke nieuwe stap te zetten in technologie en energietransitie wordt door Haven Oostende ondersteund.

   
Raad van Bestuur Haven Oostende

Structuur & participaties

Haven Oostende is een nv van Publiek Recht en genereert zelf haar inkomsten. Die zijn voor het overgrote deel afkomstig van concessiegelden en havenrechten.

Haven Oostende is 100% aandeelhouder van REBO nv en MultiTech nv, 25% aandeelhouder van Ostend Science Park en 3,915% aandeelhouder van Bluebridge Incubatie- en Innovatiecentrum.

REBO nv is 100% aandeelhouder van Oostendse Stuwadoor Services Compagnie nv (OSSCO).

 

 

 

Europese projecten

Haven Oostende gelooft in samenwerkingen met andere havens. Daarom zijn we betrokken bij een aantal Europese projecten en zijn hoofdpartner in 3 daarvan: Dual Ports, Ishy en PECS.

 

 

   
Port Oostende European project circular industry blue economy