ISHY

Periode:
-

Gemeenschappelijke uitdaging

Scheepvaartindustrie en toeleveranciers moeten investeren in koolstofarme aandrijfsystemen, maar worden daarbij geconfronteerd met een aantal tekortkomingen van de markt, zoals:

  • Schepen hebben een lange operationele levensduur (30-40 jaar), zodat er weinig stimulans is om ze aan te passen of te vervangen.
  • Het aantal nieuwgebouwde schepen per jaar is laag, dus de ROI in innovatieve systemen voor scheepsbouwers is laag.
  • Beperkt geloof in en kennis van de effectiviteit van alternatieve voortstuwingstechnologieën
  • Alternatieve brandstofinfrastructuren in havens zijn beperkt
  • De regelgeving, de beveiliging en de certificering zijn niet verduidelijkt.
  • Marktcontrole van traditionele olie/gasbedrijven, bescherming van traditionele brandstofsystemen

Om barrières aan te pakken, zijn er uitdagingen:

  • De doeltreffendheid van koolstofarme aandrijvingstechnologieën in verschillende scheepstypen aantonen
  • De haalbaarheid van H2-bunkerinstallaties in havens aantonen
  • Het ontwikkelen van hulpmiddelen/methoden die de overgang naar koolstofarme aandrijfsystemen voor nieuwbouwschepen demonstreren en ondersteunen, en door vernieuwing.

Algemene doelstelling

Ontwikkelen, testen en valideren van technische instrumenten en sociaaleconomische modellen (business cases) voor de toepassing van hybride en waterstofbrandstofceltechnologieën in schepen en havens, en het realiseren van de ontwikkeling en demonstratie van de haalbaarheid van deze technologieën door het aanpassen van verschillende soorten bestaande schepen, verschillende soorten nieuwbouwschepen en nieuwe bunkerfaciliteiten in havens om de kans op toepassing van deze koolstofarme of zero koolstoftechnologie te vergroten in een sector met een hoog impactpotentieel. 

Partners

Leidende partner: Haven Oostende