Ondernemen in Haven Oostende

Haven Oostende houdt zich intensief bezig met maritiem ondernemen, en dit niet alleen in Vlaanderen maar ook in heel Europa. Wij houden ons bezig met het commercieel uitbaten van haventerreinen zoals kades, terminals en industrieterreinen waarop verschillende bedrijven gevestigd zijn die zich bezighouden met het uitbaten van allerlei watergebonden industriële activiteiten.

Haven Oostende is in Vlaanderen dagelijks bezig met maritiem ondernemen op verschillende nichemarkten. Wij focussen ons onder andere op de blauwe economie, de circulaire industrie en de bulk en general cargo. Door maritiem te ondernemen in Vlaanderen creëren wij economische groei en tewerkstelling. Hier spelen veel werkwilligen en bedrijven gretig op in.

Maritiem ondernemen op nichemarkten met watergebonden activiteiten in Vlaanderen

Port Oostende blue economy REBO heavy weight terminal Otary Seamade Siemens Gamesa

Offshore installatie

De REBO zwaarlast terminal is bekend als uitvalsbasis voor het bouwen van verschillende windparken op zee. Windturbine-onderdelen worden van over gans de wereld naar de terminal aangevoerd, geassembleerd en vertrekken dan naar zee om geïnstalleerd te worden.

Port Oostende jobs tewerkstelling crew transfer vessel

Offshore onderhoud

De 399 windturbines, geïnstalleerd in het Belgische deel van de Noordzee, worden continu gemonitord en onderhouden. Een cluster van een zestigtal bedrijven voert deze werken uit. Goed voor +/- 600 voltijdse werkkrachten. De cluster bevindt zich op en rond de REBO zwaarlast terminal

Port Oostende Rotra Mare Blue Economy decommissioning

Ontmanteling offshore wind turbines

Windturbines worden na een levenscyclus van ongeveer 20 jaar vervangen door grotere en efficiëntere turbines. Haven Oostende heeft alle accommodatie en kennis in huis om ontmantelingsprojecten te faciliteren. De REBO zwaarlast terminal is uitgerust om dergelijke installaties te behandelen. 

Port Oostende Columbi Salmon aquaculture

Aquacultuur in Vlaanderen

Aquacultuur omvat de teelt van aquatische organismen zoals vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten. Ook het kweken van zeevis, mosselen en oesters in kweekinstallaties buiten de kust, op land of op kuststroken hoort bij aquacultuur. 

Port Oostende circular industry AIM Europe

Circulaire industrie

Hier gaat het erom producten en materialen zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Wat afval is voor het ene bedrijf, is grondstof voor een ander bedrijf.

Port Oostende bulk sand Ruyter

Bulk cargo in Vlaanderen

Zand en grint zijn de bulkgoederen die het vaakst Haven Oostende binnenkomen. Deze grondstoffen worden verwerkt door betonbedrijven en de bouwsector. Daarnaast komen ook nog hout en andere goederen regelmatig binnen.

Port Oostende project cargo offshore high voltage station

Projectcargo

Alles wat groot en zwaar is, kan Haven Oostende binnenkomen. Er zijn verschillende terminals beschikbaar voor projectcargo projecten. De REBO zwaarlast terminal heeft een draagvermogen van 20 t/m².

Roll-on-roll-off bridge Port Oostende

Roll-on roll-off

Haven Oostende beschikt over 5 roll-on roll-off bruggen. Zo kunnen vrachtwagens en SPMTs (voertuigen die worden ingezet om zware lasten te verplaatsen) vanuit het schip op de kade rijden. De roro-bruggen sluiten rechtstreeks aan op het internationaal wegennetwerk (E40 - A10).

Port Oostende cruiseterminal cruise

Cruises

Jaarlijks verwelkomt Haven Oostende een tiental cruises uit het hogere marktsegment. Ze meren aan tegen de speciale kaai die rechtstreeks toegang geeft tot het stadscentrum.

Port Oostende visserij vissersschip

Visserij

De vissersvloot in Oostende telt een 65-tal schepen. De visserijsector wordt gesteund waar mogelijk.

Multitech Haven Oostende technisch maatwerk

Technisch maatwerk

Dochteronderneming MultiTech nv is gespecialiseerd in metaalconstructies, laswerk, lak- en spuitwerk. 

Multitech Haven Oostende technische diensten

Technische diensten

Dochteronderneming MultiTech nv staat de bedrijven op en rond Haven Oostende technisch bij op vlak van veiligheid, containers, transport, kranen, ...

Port Oostende blue economy hydrogen Hydroville

Waterstof

De productie van waterstof is essentieel in de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen. Samen met DEME en PMV stellen we alles in het werk om tegen 2025 een 70 MW (fase 1) / 250 MW (fase 2) waterstoffabriek te bouwen in Oostende die groene waterstof zal produceren. Groene waterstof wordt geproduceerd met hernieuwbare energie via elektrolyse of via membraantechnologie.

Kom mee ondernemen in de haven

Wil jij ook maritiem ondernemen in Vlaanderen of deelnemen aan Europese projecten? Neem dan contact op met onze medewerkers door het contactformulier in te vullen of door een e-mail te sturen naar info@portofoostende.be. Wij staan je graag te woord en geven graag meer informatie over maritiem ondernemen in Vlaanderen.

waterway connection

Internationale ondernemer aan het woord

"De clusterwerking van Haven Oostende bracht de activiteiten van Renasci in een stroomversnelling."

 

 

   

Internationale ondernemers aan het woord

"Haven Oostende heeft ruimte beschikbaar met een makkelijke toegang tot het water, schone energie en een goed wegennet. Maar het belangrijkste is dat ze hun expertise delen en super bedrijfsvriendelijk zijn."