Dual Ports

Periode:
-

Projectinformatie

  • Titel van het project: De ontwikkeling van koolstofarme nutsbedrijven, mogelijkheden en potentieel van regionale ondernemershavens
  • Belangrijkste begunstigde: Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende
  • Programmaprioriteit: Eco-innovatie: Stimuleren van groene economie
  • Specifieke doelstelling: Stimuleren van de invoering van nieuwe producten, diensten en processen om de ecologische voetafdruk van de regio's rond de Noordzee te verkleinen.
  • Kickoff: Op 3 november 2016 werd de internationale DUAL Ports Kickoff gehouden in Vordingborg; vertegenwoordigers van de deelnemende landen waren aanwezig.

Samenvatting van het project

DUAL Ports wil de middelen van de Regionale Ondernemershavens (REPs) koolstofvrij maken door middel van een gemeenschappelijk eco-innovatief havenprogramma dat de ecologische voetafdruk van de havens tot een minimum beperkt.

Het doel is om specifiek duurzame nutsvoorzieningen en capaciteiten van REPs te ontwikkelen. Dit zal worden bereikt door het gezamenlijk besturen en beheren van technologieën en processen die gerichte meetbare directe/indirecte emissie/verontreinigingsbronnen aanpakken.

Het project zal uiteindelijk de organisatorische/operationele (energie)efficiëntie en prestaties van de havens verbeteren, waardoor een lage carbonisatie van de haven tegen lagere kosten en met kennis/investeringsmeerwaarde mogelijk wordt.

Zoals blijkt uit de ontwikkelingen op het gebied van offshore-windenergie in de EU en daarbuiten in de afgelopen jaren, kunnen havens belangrijke centra zijn voor innovatie, het testen en de invoering van opkomende technologieën, waarbij participatie en multiplicatoreffecten als hefboom worden gebruikt, bijvoorbeeld door geclusterde activiteiten op gang te brengen die werkgelegenheid genereren en het milieu ten goede komen.

Er zal gekozen worden voor een transnationale aanpak/samenwerking om de kleine en middelgrote havens van DUAL in staat te stellen dit potentieel te benutten en hun individuele beperkte personeelsbestand, financiering en vermogen om zelf de meest effectieve oplossingen te vinden, te overwinnen.

Er zijn slechts weinig maatregelen geselecteerd vanwege de duur en de omvang van het project, maar er wordt verwacht dat ze een aanzienlijke impact zullen hebben op de manier waarop havens kunnen fungeren als bemiddelaars tussen bedrijven, onderzoekscentra en overheden om gebruikersgestuurde eco-innovatie in het Noordzeegebied mogelijk te maken.

   
Project implementation