Blauwe economie in Vlaanderen

Onder blauwe economie verstaan we alle economische activiteiten verbonden aan oceanen, zeeën en kust – een aspect waar we in Vlaanderen enorm op focussen. Als een van de grootste kusthavens in Vlaanderen focussen wij op nichemarkten zoals de blauwe economie en gaan wij dieper in op minder bekende activiteiten zoals energievoorziening, offshore windenergie en offshore aquacultuur.

Haven Oostende heeft expertise op vlak van blauwe economie in Vlaanderen. De haven doet onderzoek naar toepassingen rond waterstof en werkt hierin ook nauw samen met Universiteit Gent. Wij houden de ontwikkelingen van de blauwe economie in Vlaanderen goed in de gaten.

 

Expertise in Blauwe Economie

Port Oostende blue economy REBO heavy weight terminal Otary Seamade Siemens Gamesa

Offshore installatie

De REBO zwaarlast terminal is bekend als uitvalsbasis voor het bouwen van verschillende windparken op zee. Windturbine-onderdelen worden van over gans de wereld naar de terminal aangevoerd, geassembleerd en vertrekken dan naar zee om geïnstalleerd te worden.

Port Oostende jobs tewerkstelling crew transfer vessel

Offshore onderhoud

De 399 windturbines, geïnstalleerd in het Belgische deel van de Noordzee, worden continu gemonitord en onderhouden. Een cluster van een zestigtal bedrijven voert deze werken uit. Goed voor +/- 600 voltijdse werkkrachten. De cluster bevindt zich op en rond de REBO zwaarlast terminal

Port Oostende Rotra Mare Blue Economy decommissioning

Ontmanteling offshore wind turbines

Windturbines worden na een levenscyclus van ongeveer 20 jaar vervangen door grotere en efficiëntere turbines. Haven Oostende heeft alle accommodatie en kennis in huis om ontmantelingsprojecten te faciliteren. De REBO zwaarlast terminal is uitgerust om dergelijke installaties te behandelen. 

Port Oostende Columbi Salmon aquaculture

Aquacultuur in Vlaanderen

Aquacultuur omvat de teelt van aquatische organismen zoals vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten. Ook het kweken van zeevis, mosselen en oesters in kweekinstallaties buiten de kust, op land of op kuststroken hoort bij aquacultuur. 

Port Oostende blue economy hydrogen Hydroville

Waterstof

De productie van waterstof is essentieel in de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen. Samen met DEME en PMV stellen we alles in het werk om tegen 2025 een 70 MW (fase 1) / 250 MW (fase 2) waterstoffabriek te bouwen in Oostende die groene waterstof zal produceren. Groene waterstof wordt geproduceerd met hernieuwbare energie via elektrolyse of via membraantechnologie.

Waarvoor staat Blauwe Economie?

De Wereldbank definieert blauwe Economie als: “Het duurzaam gebruiken van natuurlijke bronnen aanwezig in de zeeën en oceanen voor economische groei, het voorzien en verbeteren van het levensonderhoud van mensen en tewerkstelling terwijl de gezondheid van de ecosystemen van de zeeën en oceanen bewaard blijft.”

De ontwikkeling en het onderhoud van de windparken op zee (offshore wind) is momenteel het belangrijkste onderdeel van de blauwe Economie in Vlaanderen. Ook de ontwikkelingen van golf-en getijdenenergie, aquacultuur, maritieme verbindingen en kustbescherming behoren hiertoe.

Oostende profileert zich als dé offshore wind hub voor het zuidelijk deel van de Noordzee. Vanop de REBO zwaarlast terminal ontstonden al heel wat offshore windprojecten. Elk windpark in het Belgisch deel van de Noordzee wordt vanuit Oostende onderhouden. Ondertussen werken een 600-tal voltijdse krachten in dit luik van de blauwe Economie.

Leer meer over blauwe economie

Wil je graag meer leren over blauwe economie of ben je op zoek naar een uitdagende job in Vlaanderen, en het liefst van al in deze goed draaiende haven? Neem dan contact op met onze medewerkers door een e-mail te sturen naar info@portofoostende.be of door het contactformulier in te vullen. Wij helpen je graag verder.

"Het is ons doel om te excelleren in Blauwe Groei door het aanbieden van specifieke havenfaciliteiten, efficiënte infrastructuur, onderzoeks- en innovatiesamenwerkingen tot een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk."

   
SeaMade SeaMade NorthWester 2 REBO terminal Port Oostende Port Oostende, Vole au Vent, jack-up vessel, Frederic Demeûs Rentel MPI-Adventure