REBO nv, de zwaarlastterminal van Haven Oostende, zit volop in groeiscenario

Recent kondigde Haven Oostende haar financiële resultaten aan. Zowel op het vlak van maritieme trafiek, als op het vlak van werkgelegenheid zagen we een duidelijke stijging. Bovendien behaalde Haven Oostende het beste financiële resultaat sinds 1998! Ook haar dochteronderneming REBO nv behaalde schitterende resultaten. Haven Oostende verhoogde haar belang in oktober 2019 van 15% naar 100%. De zwaarlastterminal REBO nv die in het verleden quasi uitsluitend gebruikt werd voor de bouw van offshore windturbineparken werd hiermee een volle dochter van Haven Oostende.

De reden waarom Haven Oostende alle aandelen wenste te verwerven, was tweeledig. Enerzijds: met de bouw van het voorlopig laatste windturbinepark in 2020 (Seamade project) wist Haven Oostende dat er tussen 2020 en de bouw van de toekomstige windturbineparken in de Prinses Elisabethzone vanaf 2027 gedurende een zeer lange periode leegstand op de zwaarlastterminal dreigde. Anderzijds wou Haven Oostende een nieuwe dynamiek geven aan deze uitstekend gelegen terminal met directe toegang tot open zee.

In de periode van de oprichting in 2010 tot en met 2018 wisselden periodes van hoogconjunctuur, ten gevolge van de bouw van windturbineparken, zich af met verliesjaren als er geen windparkprojecten waren. Na de acquisitie van deze terminal van Haven Oostende werd een strategische heroriëntatie doorgevoerd waarbij resoluut gekozen werd om van de pure offshore windterminal een polyvalente zwaarlastterminal te maken. Met succes!

De winst is in de periode na de acquisitie verdrievoudigd naar een gemiddelde winst van € 201 015 per jaar. De winst vóór belastingen in het afgesloten boekjaar 2023 bedraagt € 361 305 of een gecumuleerde winst voor de periode 2019 – 2023 van € 1 005 076. Deze terminal wordt zeker en vast nog steeds gebruikt voor offshore wind; daarnaast vinden actueel de bouw van stalen opslagtanks plaats met een gewicht tot 155 ton, die later dit jaar zullen verscheept worden naar LBC tankterminals in Antwerpen. Daarnaast is er op- en overslag van andere maritiem gebonden zware constructies.

“We zijn bijzonder verheugd dat het behendig inspelen op de gewijzigde marktomstandigheden duidelijk haar vruchten afwerpt. Zowel financieel, qua werkgelegenheid als op het vlak van maritiem verkeer.”

“Als voorzitter van REBO nv ijver ik voor een maximale bezetting van deze terminal, met aandacht voor blauwe economie en andere sectoren binnen de nichemarkten waar Haven Oostende de focus op legt. De vele positieve reacties die ik krijg, zijn positieve getuigen van de verbondenheid tussen haven en stad.”

“De structureel goede resultaten gaan hand in hand met stijgende werkgelegenheid, ook voor dokwerkers. Op piekmomenten zijn er tot 65 dokwerkers actief op de eigen terminals van Haven Oostende.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Lift-on lift-off, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share