Haven Oostende boekt opnieuw beste financiële resultaat sinds 1998

Nieuwe trafieken bevestigen resultaten van gevolgde strategie

In 2023 slaagde Haven Oostende erin om nieuwe trafieken aan te trekken, bijvoorbeeld op het vlak van stukgoed en bulk. 

Historisch was Haven Oostende sinds 2013 qua volume voornamelijk aangewezen op de aanvoer van grind en zand. Door diversificatie naar bijvoorbeeld meststoffen, staal, auto’s en containertransport via estuaire vaart, is ze minder afhankelijk geworden van de conjunctuurgevoelige aanvoer van grind en zand. 

In juni richtte Haven Oostende haar eigen stuwadoorsbedrijf OSSCO op; een investering om de groei van de maritieme trafieken verder te ondersteunen, in het bijzonder op het vlak van lift-on lift-off, roll-on roll-off, bulk & projectcargo en met betrekking tot estuaire vaart. Daarnaast zorgt dit voor een bijkomende modaliteit en troef voor bedrijven uit de regio en lokale tewerkstelling. 

Eind december mocht Haven Oostende het eerste roll-on roll-of autoschip, ‘M/S Finnpulp’ verwelkomen in meer dan 10 jaar. Dit werd gevolgd door de eerste auto carrier ooit die Haven Oostende aanliep op 4 januari 2024. Het bewijst dat Haven Oostende de vruchten plukt van haar jarenlang onderhoud van de roro-bruggen en de investeringen inzake veiligheid en beveiliging. De noodzakelijke inhaalbeweging op het vlak van veiligheid en onderhoud van de infrastructuur gaat hand in hand met uitstekende financiële resultaten en het uitrollen van de strategie. 

In 2023 behaalde Haven Oostende voor het tweede jaar op rij het beste financiële resultaat vo o r belastingen sinds 1998: € 2 124 295. Het beste resultaat in 25 jaar! Daarbij komt nog dat het gezamenlijke financiële resultaat van de voorbije 5 jaar dubbel zo hoog is als het totale financiële resultaat van de daaraan voorafgaande 15 jaar. De winst wordt verder geïnvesteerd in de haven. De totale cash-out op het vlak van veiligheid, beveiliging en onderhoud van de installaties bedroeg in 2023 liefst € 12 253 984. Het beleid maakt dus verdere investeringen en bijhorende groei mogelijk, wat leidt tot stijgende tewerkstelling in de regio. 

Sinds 2019 trok Haven Oostende 15 nieuwe bedrijven aan, waarvan er ondertussen 10 in exploitatie zijn, goed voor 407 bijkomende jobs. De overige 5 hebben reeds een vergunning bekomen, bereiden de bouw voor of zijn al in de bouwfase aangekomen. In totaal gaat het over de creatie van ruim 850 jobs tegen 2026. 

De sterke nieuwe trafieken in Haven Oostende tonen aan dat de vanaf 2019 geïmplementeerde strategie van doorgedreven diversificatie en focus op niche groeimarkten, met actieve deelname aan de maritieme en logistieke keten succesvol is. 

Ook de dochterondernemingen van Haven Oostende behalen historisch goede cijfers. Zo heeft de strategische heroriëntatie van REBO geleid tot een verdrievoudiging van de winst. Ook het technisch constructiebedrijf MultiTech en stuwadoor OSSCO zitten in een groeiscenario.

Lees het jaarverslag 2023 digitaal

“Ik ben bijzonder verheugd dat de gevolgde strategie van doorgedreven diversificatie opnieuw bewijst dat we lokale tewerkstelling cree ren. De nieuwe trafieken leveren een waaier aan opportuniteiten op waardoor we optimaal kunnen verder bouwen aan de toekomst van Haven Oostende als motor van tewerkstelling."

“De strategie van Haven Oostende is gestoeld op actieve deelname in de logistieke en maritieme keten. Dat deze strategie slaagt, werd in 2023 andermaal bevestigd. De bijkomende trafieken versterken Haven Oostende en bewijzen dat we onze plaats in het Vlaamse havenlandschap hebben verworven."

“Oostende is als stad onlosmakelijk verbonden met de zee en de haven. Het doet me daarom plezier om te zien dat de inspanningen en investeringen van Haven Oostende haar vruchten afwerpt. Een bloeiende haven is alleen maar positief voor onze Stad aan Zee.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuï teit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share