Jaarverslag 2021

De gekozen koers van Haven Oostende is succesvol, zelfs in een turbulente wereld

Het jaarverslag van 2021 geeft een grondige toelichting over de activiteiten van Haven Oostende van het afgelopen jaar. Hoe evolueerden de tonnages? Welke nieuwe bedrijven vestigden zich in Haven Oostende en welke impact zullen ze hebben op de tewerkstelling? Wat vertellen de financiële cijfers? Aan de hand van 10 werven word je doorheen de havenactiviteiten van 2021 geloodst.

Duurzame maritieme groeimarkten

Sinds 2019 definieert Haven Oostende als missie het creëren van duurzame maritieme werkgelegenheid. De visie is dat ze dient te excelleren in watergebonden duurzame gespecialiseerde groeimarkten. Daarom rolde Haven Oostende vijf strategische pijlers uit: blauwe economie, bulk- & projectcargo, circulaire industrie, cruises & roll-on-roll-off en visserij.

Deze aanpak werpt zijn vruchten af; zo slaagde Haven Oostende er de voorbije 3 jaar in om bijkomend 400 arbeidsplaatsen te creëren.

Trendbreuk herbevestigd

Daarnaast transformeerde Haven Oostende van een structureel verlieslatende haven naar een financieel gezonde haven met het derde winstjaar op rij. In het vorige jaarverslag kondigde ze aan dat 2020 financieel het beste jaar was van de voorbije 15 jaar. In 2021 wordt dit resultaat bestendigd en doet Haven Oostende zelfs nog iets beter.

Lees hier het jaarverslag 2021 van Haven Oostende digitaal
Share