Jaarverslag 2020

Haven Oostende zet trendbreuk met het verleden verder ondanks coronajaar

Het jaarverslag van 2020 geeft een grondige toelichting over de activiteiten van Haven Oostende van het afgelopen jaar. Welke gevolgen had de COVID-19 coronacrisis? Hoe evolueerden de scheepstonnages en scheepsbewegingen? Welke nieuwe bedrijven vestigden zich in Haven Oostende en welke impact zullen ze hebben op de tewerkstelling? Wat vertellen de financiële cijfers? 10 werven loodsen je doorheen de havenactiviteiten van 2020. 

Nichehaven met toekomst

De strategie die sinds 2019 wordt uitgerold, focust op het uitbouwen van nichemarkten met watergebonden activiteiten. In 2020 is Haven Oostende hierin goed geslaagd. In de eerste twee maanden steeg de tonnage ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Maar de komst van het COVID-19 coronavirus bracht een knik in de groeicurve teweeg. Haven Oostende strandde daardoor jammer genoeg op een gedaald scheepstonnage, maar noteerde wel méér scheepsbewegingen.  

Nieuwe bedrijven

Het tweede jaar op rij konden nieuwe bedrijven aangetrokken worden. Op termijn zullen de nieuwkomers meer dan 400 bijkomende tewerkstellingsplaatsen aanbieden. 

Trendbreuk is een feit

Financieel was 2020 het beste jaar van de voorbije 15 jaar. De trendbreuk met het verleden is een feit. Maar er ligt nog veel werk op de plank. 

Impact pandemie

De impact van de pandemie zal ook in 2021 nog ten volle doorwegen. Zo werden investeringsprojecten, waarvoor de REBO zwaarlastterminal in aanmerking kwam, uitgesteld en zal de verminderde scheepstrafiek slechts geleidelijk herstellen. Daarbij komt dat de noodzakelijk kosten- en investeringslast die door Haven Oostende zelf gedragen wordt om de installaties verder op punt te zetten, ook in 2021 hoog zal zijn. 

“Nu al het werk om onze concessies in de achterhaven in te vullen duidelijk heeft gezorgd voor structurele inkomsten en veel meer toekomstige arbeidsplaatsen, zal de focus verschuiven naar die andere pijler in het bedrijfsplan waar duidelijk nog meer aandacht voor nodig is: het aantrekken van trafieken. Wij kijken daarvoor binnen en buiten Europa en zetten de investeringen die we zelf bekostigen verder.”
 

“Dankzij de goede resultaten van 2020 kan Haven Oostende de klappen van de COVID-19 coronacrisis opvangen. In 2021 zullen wij ons onverminderd inzetten voor de creatie van watergebonden werk en welvaart. We streven ernaar nog meer investeerders aan te trekken en onze maritieme trafieken verder uit te bouwen.”

Lees hier het jaarverslag 2020 van Haven Oostende digitaal
jaarverslag2020
Delen