Jaarcijfers 2021 - Stijging in recurrente trafiek financieel opnieuw een topjaar

Stijging in recurrente trafiek financieel opnieuw een topjaar

Ondanks de gekende coronapandemie heeft Haven Oostende 2021 succesvol afgerond. Niet alleen bleef Haven Oostende het hele jaar 100% operationeel, de trafieken van de recurrente goederentrafieken stegen met 3,1%. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het totale verhandelde tonnage in 2021 ten opzichte van 2020 daalde met 5,7%. Dit heeft te maken met het feit dat in 2020 het Seamade offshore windproject voor een belangrijke tonnage zorgde.

Naast het succes op het vlak van goederentrafiek mocht Haven Oostende opnieuw een financieel recordjaar optekenen. In 2020 werd het boekjaar afgesloten met het beste resultaat van de voorbije 15 jaar. Sterker nog, het financiële resultaat in 2020 was beter dan de voorbije 14 jaar samen. Haven Oostende sloot eind 2021 het boekjaar nog met een iets beter resultaat af dan in 2020, met name met een nettowinst van 1,09 miljoen euro en een positieve cashflow van 3 420 953 euro.

Hiermee behaalt Haven Oostende voor het derde jaar op rij een positief resultaat waarmee de trendbreuk met het verleden bevestigd wordt.

De ruimte die hiermee gecreëerd wordt, stelt Haven Oostende in staat om verdere groei te ondersteunen in de toekomst. De Raad van Bestuur van Haven Oostende keurde voor 2022 een investeringsplan goed van 10.5 miljoen euro waarvan 760 000 euro specifiek ter verbetering van veiligheid en gezondheid.

Na een periode van 3 jaar waarin diverse bedrijven aangetrokken werden met als gevolg dat de werkgelegenheid met meer dan 400 voltijdse equivalenten stijgt, ligt de focus de komende jaren op het verder verhogen van de maritieme trafieken. Het investeringspakket kadert ook in deze optiek waarbij naast aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu, de klemtoon ligt op het verbeteren van de infrastructuur. Dit is het verderzetten van het programma waarbij de laatste 3 jaar een totaal bedrag geïnvesteerd werd van 10 070 954 euro op het vlak van veiligheid, gezondheid & milieu en infrastructuurwerken. 

Haven Oostende verwierf eind 2019 alle aandelen van de zwaarlastterminal REBO en blijft zich focussen op het diversifiëren van deze offshore windterminal naar een polyvalente zwaarlastterminal. Er is dus zowel opportuniteit om voor als achter de Demeysluis verdere trafieken aan te trekken.

Met ruim meer dan 4 500 invaarten per jaar bewijst Haven Oostende haar rol als Vlaamse industriële zeehaven.

“Deze successen tonen aan dat de strategie die in 2019 uitgestippeld werd haar vruchten afwerpt. We blijven ijveren voor Haven Oostende als één van de vier belangrijke Vlaamse zeehavens. Direct en indirect stelt Haven Oostende volgens de Nationale Bank van België bijna 10 000 mensen tewerk. Dankzij het aantrekken van nieuwe maritieme trafieken willen we hier in de komende jaren nog een boost aan geven.”

“Stevige fundamenten zowel op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu als op het vlak van strategische keuzes en niet te vergeten een solide financiële basis zorgen ervoor dat we nu een volgende stap kunnen zetten in de uitbouw van Haven Oostende.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen