Jaarcijfers 2019: Haven Oostende ontwikkelt zich verder in nichemarkten

Blauwe Economie

Vandaag zijn er meer dan 300 windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit Oostende. In 2019 registreerde Haven Oostende 4914 invaarten van Crew Transfer Vessels (CTVs) en 138 invaarten van Service Operation Vessels (SOVs).  Dit is een stijging van respectievelijk 7.6% en 43% t.o.v. 2018.

Ondertussen loopt de teller van de directe tewerkstelling die gepaard gaat met de dagelijkse monitoring en het onderhoud op tot  meer dan 600 personen.  

In de zomermaanden van 2019 werden de monopiles en de transition pieces voor het windpark Northwester 2 vanop de Rebo site op zee geïnstalleerd met de Vole au Vent van Jan De Nul Group. Ondertussen werd ook de in-bedrijfs-zetting (commissioning) van de windparken Norther en Northwester 2 vanuit Haven Oostende uitgevoerd. Het stopcontact op zee (MOG = modular offshore grid) werd gebouwd vanuit de haven van Oostende. Om dit platform operationeel te krijgen, nam Elia een vaste stek in op de Rebo-site.

In het najaar startte de onderhoudscampagne voor de wieken van de turbines op Belwind en Northwind. MHI Vestas, leverancier van de turbines, zet nog tot de zomer 2020 het installatieschip Bold Tern in voor deze opdracht. 

Een zeer belangrijke zet van 2019 was de overname van alle aandelen in REBO nv door Haven Oostende. De unieke troeven van de Rebo-terminal in combinatie met een verbreding van de activiteitenradius zal de verdere groei van de Blauwe Economie in onze regio ten goede komen. 

Bulk en Project Cargo

1 589 212 ton werd in 2019 behandeld in Haven Oostende, een stijging van 1,7% t.o.v. 2018. De groei voltrok zich in alle cargo onderdelen, gaande van ertsen over grind en zand tot chemicaliën, landbouwproducten en kleiproducten. De hoogconjunctuur in de bouw ligt mede aan de oorzaak van deze stijging, het is dankzij de inspanningen van onze bedrijven dat de groei hard gemaakt werd. 

Enkel de tonnage van de windturbineonderdelen is gezakt. In 2018 werden dan ook maar liefst 42 windturbines vanop de REBO-terminal behandeld t.o.v. 23 monopiles van Northwester 2 in 2019. In 2020 zal dit segment terug groeien met de komst van de onderdelen voor de 58 turbines van windpark Seamade.

 

 

 

 

   

Cruises & Ferries

In 2019 mochten we 13 cruises verwelkomen die 3782 passagiers naar Oostende en omstreken brachten.  Haven Oostende mikt op kleinere cruiseschepen uit het hogere marktsegment. 

Wat een nieuwe ferryverbinding betreft is het wachten op duidelijkheid in het Brexit-verhaal. Zolang daarover onzekerheid heerst, is het moeilijk om geïnteresseerde partijen warm te maken om hierin te investeren. Een nieuwe roro-lijn behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

 

 

   

Circulaire Economie

Deze sector neemt een hoge vlucht in Haven Oostende. In 2019 mochten we twee circulaire bedrijven verwelkomen: Renasci en West Recycle. Beide zullen een productie-eenheid bouwen waar afvalstoffen verwerkt worden in eindproducten die kunnen hergebruikt worden als basisproduct.
Begin 2019 is Renasci begonnen met de bouw van hun productiefaciliteiten in Plassendale 1. De bouw zit goed op schema en in de lente van 2020 zal dit bedrijf volledig operationeel zijn. Aan- en afvoer van materialen zal gebeuren via de scheepvaart. West Recycle heeft in het najaar van 2019 een concessie afgesloten met Haven Oostende. Men is reeds volop bezig met de voorbereiding van de opbouw om in 2020 operationeel te zijn. Deze investeringen gaan gepaard met een verwachte tewerkstelling van meer dan 60 personen in een eerste fase.

   

Visserijsector

Dit najaar heeft de Vlaamse Visveiling nv haar nieuw vismijngebouw in Haven Oostende geopend. Er werd 10 miljoen euro geïnvesteerd en er werken nu 55 mensen in de vislosserspoule.

Besluit

Met de aangekondigde investeringen in zowel de voor- als achterhaven is Haven Oostende ervan overtuigd dat het bijkomende tewerkstelling en toegevoegde waarde kan creëren en verankeren in de regio van Oostende.

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferry, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share