Jaarcijfers 2020 - Tewerkstelling blijft stijgen, Coronacrisis laat zich voelen in de scheepvaart

Tewerkstelling blijft stijgen, Coronacrisis laat zich voelen in de scheepvaart

2020 zag er veelbelovend uit voor Haven Oostende. In de eerste twee maanden steeg het scheepstonnage met 20% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De komst van het virus bracht een knak in de groeicurve teweeg. Deze resulteerde in een daling van de verhandelde scheepsvolumes van 6% t.o.v. 2019. Haven Oostende klopt af op 1.491.500 ton in 2020 t.o.v. 1.589.212 ton in 2019. 

Ondanks de daling in behandeld tonnage noteerde Haven Oostende 20% meer scheepvaartbewegingen. Dit kwam vooral door de stijging van het aantal werkschepen voor de Blauwe Economie (crew transfer vessels  + service operation vessels) die onze haven aandeden. 

Tewerkstelling en investeringen, de maatstaven voor de toegevoegde waarde

Dankzij de veiligheidsmaatregelen en aanpassingen op de werkvloer, konden de meeste activiteiten doorgaan zoals voorzien. Zo werd het Seamade project op de REBO zwaarlast terminal binnen de voorziene tijd afgewerkt. 

Nu alle 8 windparken van de eerste concessiezone op het Belgische deel van de Noordzee gebouwd zijn, gaat de focus naar het onderhoud van de 399 turbines. Het aantal directe tewerkstellingsplaatsen in de Blauwe Economie steeg hierdoor met 10% (van 561 naar 622 vaste VTE’s). 

De nieuwkomers die Haven Oostende in 2020 binnenhaalde werden het afgelopen jaar beperkt gehinderd door de crisis. ECA Robotics Belgium, die onderwaterdrones bouwt voor de Belgisch-Nederlandse Marine, verkreeg eind 2020 de omgevingsvergunning. In 2021 start de bouw van het productiecentrum in Haven Oostende. Columbi Salmon die Noorse zalm zal kweken in tanks op land, heeft een concessie van 16 ha in Plassendale 1. Zij verwachten hun omgevingsvergunning tegen de zomer van dit jaar. 

In de loop van 2021 zal e-BO Enterprises haar nieuwe vestiging in gebruik nemen. Eenmaal volledig operationeel zullen er 30 mensen aan de slag zijn. 

"De vestigingen van deze nieuwe bedrijven zullen vanaf 2022 zichtbaar zijn in de  tewerkstellingscijfers. Ondertussen stellen we alles in het werk om de nieuwkomers te ondersteunen teneinde de vlotte opstart te bevorderen.“

Circulaire industrie

West Recycle en Renasci, twee bedrijven actief in de circulaire industrie bouwen verder hun business uit en leveren een mooie bijdrage aan de tewerkstelling met momenteel respectievelijk 14 en 50 VTE’s. 

"De mix aan activiteiten van 2020 bewijst dat Haven Oostende een interessante locatie is voor investeerders. Wij focussen op bedrijven die investeringen en tewerkstelling met zich meebrengen. Enkel zo kan Haven Oostende haar rol als motor voor de economie waarmaken.”

Brexit

Haven Oostende blijft ervan overtuigd dat ze een betekenisvolle rol kan spelen in de trafiek naar UK en Ierland. Nu de Brexit eindelijk een feit is en de contouren duidelijk zijn, kan er verder gericht gezocht worden naar trafieken op die landen. 

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe EconomieBulk & ProjectcargoCruises & Roll-on roll-offCirculaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share