loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Fri, 10/25/2019 - 10:14

Haven Oostende groeit verder

Doelgerichte investeringen moeten positie in nichemarkten verstevigen

Begin dit jaar stelde Haven Oostende haar nieuwe beleidsvisie voor. Eén van de actiepunten is te excelleren in nichemarkten zoals de Circulaire Industrie zodat Haven Oostende zich kan differentiëren van andere havens. 
In de achterhaven, Plassendale 1 werd recent een 20-jaar concessiecontract afgesloten met het nieuw bedrijf West Recycle. Dit bedrijf zal een productie-eenheid bouwen waar afvalstoffen verwerkt worden in eindproducten die terug kunnen hergebruikt worden als basisproduct in onder andere de bouwsector.

Op het terrein van iets meer dan 6 ha groot zullen er hiervoor loodsen gebouwd worden zodat de eigenlijke verwerking van de afvalstoffen binnen kan gebeuren. De half afgewerkte loods van het voormalige bedrijf Green Power Solutions zal geïntegreerd worden in de nieuwbouw. Bovendien zal West Recycle langs het kanaal een nieuwe kaai bouwen om overslag via het water rechtstreeks op hun terrein mogelijk te maken. Hiertoe overweegt het bedrijf zelfs de aankoop van een binnenschip.

De activiteiten van West Recycle kaderen volledig binnen de Circulaire Industrie, één van de vijf pijlers van Haven Oostende. Zo ontstaat er in de achterhaven langzaam maar zeker een cluster van bedrijven actief in de Circulaire Economie. Naast het terrein dat West Recycle zal betrekken bevindt zich al het Canadese bedrijf AIM Recycling Europe dat zich richt op de verwerking van non-ferro materialen. Renasci, een andere buur, is in volle opbouw en zal afval verwerken door het volledig om te zetten in energie en grondstoffen zonder restafval. Aan de overkant van het kanaal is er de biostoom installatie van Bionerga, de biofuel installatie van de Leo-groep en Top-Mix & TopAsfalt van de groep Verhelst. Niet te vergeten is er ook AeroCircular dat zich op de luchthaven van Oostende heeft gevestigd en vliegtuigonderdelen zal ontmantelen.

Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “De clusterwerking van Haven Oostende brengt bedrijven samen op één zone in het havengebied. Die bedrijven staan open voor samenwerking rond één bepaald thema. De bedrijven die we aantrekken delen hun kennis, versterken elkaars vraag en aanbod en trekken nieuwe spelers aan. Zo wordt de kennis hier verankerd en brengt dit een positieve impact op de werkgelegenheid met zich mee. Haven Oostende speelt hierin een facilitaire rol door bijvoorbeeld een interactief forum te organiseren over Circulaire Economie.”

Haven Oostende 

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferry, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.
 

Share it: