Haven Oostende ondersteunt woonproject van VTI Oostende

Containers voor woonunits arriveren bij VTI Oostende

Haven Oostende heeft op 1 september 2023 haar betrokkenheid aangekondigd bij een bijzonder initiatief van het VTI Oostende om mobiele woonunits te creëren uit zeecontainers. Deze units zullen dienen als tijdelijke crisiswoningen voor jongeren met een problematische thuissituatie of dakloosheid.

Het project Tussn[h]us, geïnitieerd door twee gepassioneerde leerkrachten, Nick Vandeput en Annemie Tyvaert, is een samenwerkingsverband tussen verschillende opleidingen binnen het VTI Oostende. Leerlingen zetten zich in om de containers om te bouwen tot volwaardige woonruimtes, terwijl er tegelijkertijd intensief wordt gezocht naar duurzame oplossingen op maat voor de jongeren.

Ondertussen kreeg Tussn[h]us versterking van Leentje Van Creasbeek die de rol van penningmeester voor zich neemt, de Koning Boudewijnstichting en vzw Back on Track-oranjehuis.

Haven Oostende heeft het logistieke aspect van het project op zich genomen, vanaf de aankomst van de containers op haar REBO-terminal tot aan de levering aan het VTI Oostende. Met de steun van 'Van Moer Logistics' werden de containers vanuit een leeg depot in Antwerpen naar de haven van Oostende vervoerd, waar ze werden gelost op de REBO zwaarlastterminal en vervolgens behandeld en getransporteerd door OSSCO, een dochteronderneming van Haven Oostende.

De geleverde containers markeren het begin van een nieuw hoofdstuk voor het VTI Oostende en zijn leerlingen, en Haven Oostende kijkt uit naar de verdere voortgang en impact van dit inspirerende project.

“Dit project illustreert de kracht van samenwerking en de impact die het bedrijfsleven kan hebben op het bevorderen en ondersteunen van gemeenschappen in nood. Als Haven Oostende zijn we vastbesloten om onze middelen en expertise in te zetten om positieve verandering te stimuleren.”

“Dit initiatief weerspiegelt perfect onze visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid en ons streven naar een duurzame toekomst. We zijn verheugd om een rol te spelen in het ondersteunen van jongeren in nood en het bevorderen van sociale inclusie.”

“Als leerkrachten hebben we de behoefte onder onze leerlingen aan stabiele woonruimte gezien en voelden we de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Dit project is niet alleen een kans om praktische vaardigheden te ontwikkelen, maar ook om een directe impact te hebben op het leven van jongeren die het nodig hebben. We zijn dankbaar voor de steun van Haven Oostende & Van Moer Logistics en kijken ernaar uit om samen een positieve verandering te bewerkstelligen."

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Lift-on Lift-off & Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share