Schip aanmelden via het Ensor systeem

Inloggen op het Ensor systeem

  1. Surf naar www.ensor.be
  2. Vraag een login aan via de havenkapiteinsdienst via harbour.master@portofoostende.be
  3. Volg de procedure hier omschreven

Maritime Single Window

Het Maritime Single Window (MSW) verbetert de informatie-uitwisseling in de Europese havens.

Technische brochure Maritime Single Window