SeaMade

Periode:

Beschrijving van het project

SeaMade is het tweede offshore-windmolenpark dat door Otary wordt gerealiseerd. Het SeaMade windpark bestaat uit twee concessiezones, Seastar en Mermaid, en zal eind 2020 volledig operationeel zijn. SeaMade zal voldoende duurzame energie produceren om 485.000 Belgische woningen op jaarbasis van stroom te voorzien.

Het SeaMade windpark is een combinatie van de Seastar en Mermaid projecten. Om de vereiste schaalvoordelen te realiseren zijn beide projecten gecombineerd en zijn partners Engie en Eneco aan boord gekomen. De financiering van het SeaMade windproject werd in een recordtijd van tien weken afgerond. Otary en haar partners verzorgen de ontwikkeling, financiering en bouw van het SeaMade windproject van begin tot eind en zullen het windpark vanaf 2020 beheren.

   

Details van het project

  • 85 turbines
  • 8,4 MW vermogen
  • 487 MW ge├»nstalleerd vermogen