Rentel

Periode:

Op de REBO-terminal zijn 42 windturbines van Siemens voorbereid om op zee te worden geïnstalleerd op het Rentel windpark.

   

Beschrijving van het project

2018. Rentel is het vijfde windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee. Het Rentel windpark bestaat uit 42 D7 Siemens-turbines. Deze windturbines hebben een nominaal vermogen van 7 MW dat kan worden verhoogd tot 7,35 MW, als de milieuomstandigheden het toelaten. De onderdelen van de windturbines zullen op veel verschillende plaatsen worden gefabriceerd en naar de installaties van Siemens worden gebracht om daar te worden geassembleerd. Bij de assemblage zullen de verschillende onderdelen van de windturbine worden verplaatst van hun productiefaciliteiten naar de pre-assemblagehaven in Oostende. Op de REBO-site, in de haven van Oostende, zullen de wieken, torens en gondels van de windmolens geladen worden op het jack-up installatievaartuig 'Sea Installer', voorzien door GeoSea.

In september 2018 verlieten de laatste turbines van Siemens Gamesa de REBO-terminal om te worden geïnstalleerd in het Rentel-windpark. Voortaan blijft de REBO-terminal beschikbaar voor Siemens Gamesa omdat ze volgend jaar een installatieproject verwachten. De huidige site-layout van de REBO-terminal is een perfecte basis om elk project te starten. Afhankelijk van de behoefte van de projectontwikkelaar investeert REBO in nieuwe of bestaande haveninfrastructuur zodat de klant vlot, veilig en efficiënt kan werken.

   

Details van het project

  • opslag van de windturbine-elementen: torenelementen, gondels, wieken
  • subassemblage van de torens
  • het laden van de turbine-elementen op het installatieschip Sea Installer