NON-STOP

Periode:
-

Overzicht van het project

NON-STOP (New Smart Digital Operations Needed for a Sustainable Transition of Ports) is een project van € 4,7 miljoen, waarvan 50 % medegefinancierd door Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Noordzeeregioprogramma 2014-2020; Prioriteit voor eco-innovatie.

In de afgelopen decennia hebben Kleine en Middelgrote Havens (SMP) binnen de Noordzeeregio gewerkt in een steeds complexere en snel veranderende wereld waar de samenleving en het bedrijfsleven op tal van gebieden een digitale transformatie hebben doorgemaakt. Een slimme modernisering en eco-innovatieve benadering van havenbeheer is daarom essentieel geworden om havenautoriteiten in staat te stellen het hoofd te bieden aan de steeds groter wordende veelzijdige uitdagingen en een stap voorwaarts te maken door op weg te gaan naar een meer geavanceerde en milieuvriendelijke toekomst.

HET NON-STOP PROJECT STREEFT OM EEN GROENE SLIMME DIGITALE TRANSITIE TE IMPLEMENTEREN IN HET BEHEER VAN DE HAVENS VAN REGIONAAL BELANG VAN NSR. DIT WORDT BEREIKT DOOR INTRODUCTIE, TESTEN EN MONITORING VAN INTELLIGENTE TECHNOLOGIEN EN PROCESSEN IN DE OPSLAG, INZET, DELEN EN TRANSMISSIE VAN GEGEVENS MET BETREKKING TOT MARIENE OMSTANDIGHEDEN, ZEE/LANDSE ACTIVITEITEN EN ENERGIEPRODUCTIE/-VERBRUIK/DISTRIBUTIE.

Het uiteindelijke doel is om de tijd van vooraf gedefinieerde logistieke / onderhoudshavenactiviteiten met 10% te verminderen en de havenenergie en -vervuiling met 10% te verminderen door voort te bouwen op gezamenlijke expertise en gezamenlijke praktijk.

Het resulterende efficiëntere, flexibele en transparante gegevensbeheer tussen NSR SMP, rederijen, expediteurs en andere relevante belanghebbenden zal op zijn beurt het vermogen van havens om hun klanten effectief te bedienen, voldoen aan de doelstellingen van de steeds toenemende EU/nationale eco/digitale beleid en investeren in verdere noodzakelijke innovatie.

Partners

  • Haven Zwolle, Nederland (hoofdbegunstigde)
  • Haven Oostende, België
  • Haven Niedersachsen GmbH & Co. KG, Duitsland
  • Niederlassung Emden (Haven Emden), Duitsland
  • Haven Korsør, Denemarken
  • Haven Helsingør, Denemarken
  • CRESCENT NV, België
  • GreenBridge NV, België
  • BPK - Advocatenkantoor Friederike Berg Packhäuser & collega's, Duitsland
  • Haven Narvik, Noorwegen (ondersteunende partner)