Nobelwind

Periode:

Nobelwind is het derde offshore windproject van Parkwind. Nobelwind heeft Jan De Nul aangesteld als EPCI-aannemer om alle funderingen en de 50 3,3 MW MHI Vestas-windturbines offshore te installeren. Deze turbines zullen een geïnstalleerd vermogen hebben van 165 megawatt (MW) en zullen op jaarbasis 186.000 Belgische gezinnen van groene stroom voorzien.

   

Beschrijving van het project

2016. Nobelwind bestaat uit 50 3,3MW MHI Vestas-turbines. De windturbines zijn gebouwd op monopile funderingen.

   

Details van het project

Nobelwind wordt gebouwd vanaf de Rebo-terminal in de haven van Oostende.

   
Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind Nobelwind