Inn2Power

Periode:
-

Overzicht van het project

De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van de innovatiecapaciteit van kmo's en het vergemakkelijken van de toegang tot het OWI door het creëren van de juiste ondersteunende voorwaarden.

De offshore-windenergiesector (OWI) is een belangrijke drijvende kracht achter de economische ontwikkeling van kmo's en bestaat uit een hoog percentage kmo's die in clusters rond de NSR zijn gevestigd. Deze kmo's worden uitgedaagd door nadelen van omvang, complexe aanbestedingen, hoge kosten en onvoldoende inzicht in de (mondiale) markt voor hun diensten. Zij kunnen dit aanpakken door samen te werken op regionaal, sectoraal en transnationaal niveau. Voorbereidende werkzaamheden uit eerdere projecten hebben de weg vrijgemaakt en stellen het partnerschap nu in staat gerichte steun aan de kmo's te verlenen. Dit is de eerste keer dat de regionale NSR-clusters en andere ondersteunende organisaties in het OWI zo nauw samenwerken aan het gezamenlijke doel om hun kmo's over de grenzen heen te brengen en hen te betrekken bij innovatieve zakelijke samenwerkingsverbanden. De algemene doelstelling van het project is het verbeteren van de innovatiecapaciteit van de kmo's en het vergemakkelijken van de toegang tot het OWI door het creëren van de juiste ondersteunende voorwaarden.

Het project heeft meer in het bijzonder tot doel:

 • Regionale OWI-clusters van kmo's verbinden en versterken door kmo's te ondersteunen bij het betreden van nieuwe transnationale markten en door transnationale samenwerking tussen kmo's te ontwikkelen
 • Ontwikkelen van innovatieve concepten voor havenlogistiek en testfaciliteiten voor kmo's in de OWI
 • Verbetering van het personeelsbestand voor de kmo's in de OWI.

We zullen dit bereiken in samenwerking met kmo's door het identificeren van mogelijkheden voor grensoverschrijdende zakelijke samenwerking, door het ondersteunen van het innovatievermogen van kmo's en door het ontwikkelen van MBA-cursussen en -faciliteiten op kmo -niveau.

Toegevoegde waarde voor Haven Oostende

 • Ontwikkeling van de maritieme offshore-infrastructuur
 • Verbetering van de kosteneffectiviteit van de offshore-onderhoudsactiviteiten in samenwerking met andere havens en kmo's.

Partners

Leidende partner: POM West-Vlaanderen – POM West Flanders

Andere partners: Inn2POWERis een project dat de krachten bundelt van 11 partners in 5 landen van de Noordzeeregio:

België 

Duitsland 

 • WAB
 • Hochschule Bremerhaven

Nederland 

 • NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
 • Provincie Groningen

Denemarken 

 • OffshoreEnergy.dk
 • EASV Erhvervs Akademi Sydvest

Verenigd Koninkrijk

 • Nautilus
 • Kent County Council