C-Power I

Periode:

2008. Het Thortonbank-project was het eerste offshore windproject dat in de Belgische Noordzee werd ontwikkeld. Om de levensvatbaarheid van dit innovatieve concept en het ingevoerde beleidsinstrument aan te tonen, heeft de Belgische overheid C-Power gevraagd het project te starten met een pilootfase (ook wel demonstratiefase genoemd). Deze pilootfase is de 1ste van de 3 fasen van het C-Power project.

   

Beschrijving van het project

Fase 1 bestaat uit zes 5M Senvion-turbines in één lijn. De windturbines zijn gebouwd op funderingen op basis van zwaartekracht en zijn met elkaar verbonden door 33 kV-kabels. Ze worden vervolgens verbonden met het onshore hoogspanningsstation via een 150 kV exportkabel, die momenteel op 33 kV wordt gebruikt met een onshore transformator om te injecteren in het 36 kV-net.

   

Details van het project

C-Power I werd gebouwd vanaf de site Halve Maan in de haven van Oostende.

  • bouw van funderingen op basis van zwaartekracht van 3000 ton per stuk 
  • naar zee getransporteerd met Rambiz installatieschip.

 

 

   
C-Power I C-Power I C-Power I C-Power I