Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk

Wereldveiligheidsdag 2022

Meer foto's van de opleiding onderaan deze pagina.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn onze eerste prioriteit

28 april is Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Haven Oostende speelt een trekkende rol in het Oostendse havengebied wat betreft de zorg voor veiligheid en gezondheid van elke medewerker en grijpt deze dag aan om hieraan extra aandacht te besteden. Daarom belicht ze een belangrijk onderdeel hiervan: hoe een brand voorkomen en hoe gepast ingrijpen indien er toch een brand ontstaat. Een opleiding in brandveiligheid die aan alle havenmedewerkers werd aangeboden én aangeraden. Zowel op het werk als privé kan de opleiding in levensbedreigende situaties immers het verschil maken.

Gedurende een halve dag kreeg iedere havenmedewerker de kans om een opleiding in brandveiligheid te volgen. Een theoretisch gedeelte dat ondersteund werd door het leren blussen en evacueren in de praktijk. Ook het gebruik van een blusdeken en het benaderen van een brandende drukhouder werden onder de aandacht gebracht.

Vorig jaar bood Haven Oostende op deze dag een EHBO-opleiding aan waardoor momenteel meer dan de helft van alle medewerkers (van Haven Oostende en haar dochterondernemingen) het certificaat EHBO-opleiding voor bedrijfshulpverleners bezit. Haven Oostende erkent de meerwaarde van dergelijke trainingen en het belang om het hoofd koel te houden in levensbedreigende situaties.

"Als burgemeester draag ik veiligheid hoog in het vaandel. Daarom steun ik ten volle het initiatief van Haven Oostende om veiligheid, zowel op de werkplek als thuis, te promoten en waar mogelijk te verbeteren.”

“Haven Oostende promoot en ondersteunt de veiligheidsgedachte. Door deze opleiding aan te bieden zetten we het beleid kracht bij, niet alleen naar de eigen medewerkers maar ook vanuit onze maatschappelijke rol als Veilige Haven.”

“Aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu is elke dag onze eerste prioriteit. Haven Oostende stelt dan ook alles in het werk om deze boodschap uit te dragen. We zijn ervan overtuigd dat deze opleiding het verschil kan maken in het leven van onze medewerkers. Zowel op het werk als in de privésfeer.”

Delen