Stijging van maritieme trafieken in Haven Oostende

Lichte groei in dalende conjunctuur

2022 werd gekenmerkt door ongekende geopolitieke spanningen binnen Europa, zeer sterk gestegen energieprijzen en logistieke uitdagingen. Dit had ook impact op Haven Oostende. Er is een lichte terugval op het vlak van bulktonnages van aangevoerd zand en grind, traditioneel een precursor voor de conjunctuur in de bouwindustrie. Tegelijkertijd is er dankzij doorgedreven actieve marktprospectie een toename van andere maritieme trafieken.

Met 4 658 invaarten per jaar, exclusief de vissersschepen, Vloot en pleziervaarten, is er een stijging van circa 1% ten opzichte van vorig jaar. Haven Oostende bewijst hiermee haar rol als Vlaamse industriële zeehaven.

Haven Oostende stippelde in 2019 een nieuwe strategie uit met als missie: “Het creëren van duurzame maritieme tewerkstelling”. De visie: “Excelleren in duurzame groeimarkten met watergebonden activiteiten”, is de leidraad in de dagelijkse werking en het aantrekken van nieuwe bedrijven en trafieken. De successen bevestigen dat deze ingeslagen weg de juiste is. Het aantal bedrijven in Haven Oostende en de tewerkstellingscijfers gaan jaar na jaar in stijgende lijn; nu zien we ook een stijging van de maritieme trafieken, deels gebonden aan de nieuwe bedrijven, deels door niet bedrijfsgebonden trafieken.

Sinds december is er een vaste feeder containerlijn opgestart tussen Oostende – Zeebrugge – Antwerpen die containers van de weg haalt en dus meehelpt om de fileproblematiek aan te pakken en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast zorgt dit voor een bijkomende modaliteit en troef voor bedrijven uit de regio en lokale tewerkstelling.

In een globale wereldmarkt kijkt de haven dan ook verder dan enkel de Noordzee. Zo ging Haven Oostende in december mee op de Belgische handelsmissie naar Japan onder leiding van prinses Astrid om er te praten met rederijen die actief zijn in stukgoed, staaltrafiek en projectcargo. Deze (internationale) maritieme trafieken zullen in 2023 verder uitgebouwd worden.

"De successen tonen aan dat de strategie die in 2019 uitgestippeld werd haar vruchten afwerpt. Sindsdien werden in Haven Oostende ruim 450 extra jobs gecreëerd. Dankzij het aantrekken van nieuwe maritieme trafieken willen we hier in de komende jaren nog een boost aan geven. Hierdoor wordt de toekomst gewaarborgd.”

"2022 was een bijzonder bewogen jaar op internationaal vlak. Er waren, ook voor Haven Oostende, vele uitdagingen. We zijn dan ook verheugd het jaar positief te kunnen afsluiten: er zijn nieuwe bedrijven en maritieme trafieken bijgekomen en het resultaat bevestigt andermaal de noodzakelijke ommekeer naar een structureel winstgevende haven.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share