In Haven Oostende vindt de grootste coalitie ooit over energie in de Noordzee plaats

North Sea Summit II in Oostende

Op maandag 24 april vindt in Haven Oostende de Europese top plaats die doorgaat op initiatief van de Belgische federale regering. De North Sea Summit; een topontmoeting tussen de staats- en regeringsleiders van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Samen met 6 Belgische bedrijven en federaties (Elia, Fluxys, DEME, Jan De Nul, Belgian Offshore Platform en Agoria) ontvangt Haven Oostende de CEOs van 100 Europese topbedrijven die actief zijn in hernieuwbare offshore energie. Tijdens twee rondetafelgesprekken gaan ze samen met de nationale en Europese beleidsmakers in debat over de toekomst van de Noordzee.

De North Sea Summit in Oostende is de opvolger van de Deense Esbjerg Conferentie (mei 2022) en heeft de ambitie om van de Noordzee de nieuwe groene energiecentrale van Europa te maken. Door beter samen te werken, te versnellen en in te zetten op innovatie kan de Europese offshore-industrie haar wereldwijde koppositie versterken en sneller bijdragen aan een energiesysteem dat duurzamer, betaalbaarder en onafhankelijker is.

100 Europese topbedrijven

De North Sea Summit in Oostende ontvangt niet alleen nationale en Europese toppolitici: er worden ook 100 CEOs van industriële topbedrijven uitgenodigd. De volledige waardeketen is vertegenwoordigd. Het gaat om ontwikkelaars en investeerders van windparken; fabrikanten van windturbines, elektrolysers, funderingen en andere componenten; EPC-aannemers; scheepsexploitanten; havens en netbeheerders.  Ze zijn allen essentieel voor het bouwen, integreren en uitbaten van hernieuwbare offshore energie in ons energiesysteem.  

De conferentie start met een rondetafelgesprek met de aanwezige ministers van Energie en met Europees commissaris Kadri Simson. Aan het eind van de namiddag komen ook de staats- en regeringsleiders langs en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Zij gaan samen met de industrie in debat over de toeleveringsketen en competitiviteit, versterkte Europese samenwerking, investeringen in netinfrastructuur, innovatie en de versnelde uitbouw van offshore hernieuwbare energie. Voortbouwend op de conferentie in Esbjerg is er ook aandacht voor de uitbouw van groene waterstof.

Oostende verklaring van de Europese Industrie

Haven Oostende ondertekent samen met diverse industriële partners een ‘Offshore Renewable Industry Declaration’. Hierin drukken de ondertekenden hun steun uit aan de politieke akkoorden die in Oostende worden gesloten. Daarnaast worden er ook een aantal punten opgesomd die dringend aangepakt moeten worden om de economische en technische haalbaarheid van de verwachte opschaling mogelijk te maken en zich klaar te maken voor de toekomst.

Ook in havens en transmissie-infrastructuur zijn grootschalige investeringen nodig. De bottlenecks in de productie van funderingen, kabels, transformatoren, schakelapparatuur moeten weggewerkt worden alsook de beperkte beschikbaarheid van installatie- en andere schepen.

Samen met de industrie wordt in Haven Oostende zo de grootste coalitie ooit opgezet over energie in de Noordzee.

“De Noordzee speelt een belangrijke rol in de energievoorziening. Vandaag zijn er 399 windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee. Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit de haven van Oostende. We zijn daarom enorm trots dat Haven Oostende deze Europese top kan hosten en hiermee haar belangrijke rol kan herbevestigen.”

“Havens zijn essentiële knooppunten in de toeleveringsketens van de offshore windturbine industrie. Havens waarvan de bijdrage aan de diversificatie van de energievoorziening en de versnelling van hernieuwbare energie een hoofdactiviteit is, moeten op passende wijze worden erkend en deel uitmaken van het Europese vervoersinfrastructuurnetwerk.”

“Dankzij de North Sea Summit kunnen we bewijzen dat Oostende de enige échte hoofdstad van de Noordzee is. Als België vandaag een leidende rol kan spelen op het vlak van offshore energie dan is dat dankzij de inspanningen geleverd door de stad en de Haven van Oostende. We zijn al jaren een pionier op het vlak van blauwe economie en tegelijk zijn we uitgegroeid tot een broedplaats voor kennis en innovatie.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Lift-on Lift-off, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen