Haven Oostende verwerft voormalige Zeevaartschool met het oog op grondige renovatie en restauratie

Haven Oostende kondigt haar plannen aan om de voormalige Zeevaartschool langs de Slijkensesteenweg, waar momenteel haar kantoren zijn gevestigd, te verwerven en volledig te renoveren en restaureren. Deze ontwikkeling markeert een belangrijke investering in de toekomst van de haven. Tot 1992 werd het in Oostende zeer gekende gebouw uit 1931 gebruikt als Hogere Zeevaartschool. Op dat ogenblik nog eigendom van de Regie der Gebouwen. Nadien, met de regionalisering van het onderwijs, kwam het gebouw in handen van het Vlaams Gewest. Haven Oostende nam in maart 1997 haar intrek in het gebouw. 

De voormalige Zeevaartschool kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot het begin van 20e eeuw. In de loop der jaren heeft de Zeevaartschool verschillende veranderingen en aanpassingen ondergaan om gelijke tred te houden met de evolutie van de maritieme sector en de toenemende eisen van de moderne scheepvaartindustrie. Hoewel de school uiteindelijk haar oorspronkelijke functie als opleidingsinstituut verloor, bleef het gebouw een herkenbaar en historisch kenmerk van de Oostendse maritieme geschiedenis.

De voorbije 5 jaar heeft Haven Oostende reeds 764 062 euro geïnvesteerd om het gebouw veiliger en meer ergonomisch te maken. Sinds 2019 werden ontbrekende plannen van het gebouw opgesteld en werd er destructief en niet-destructief onderzoek, inclusief zettingsmetingen over de diverse jaren heen, uitgevoerd om de onderkomen staat van het gebouw volledig en gedetailleerd in kaart te brengen.

Nu heeft Haven Oostende een bedrag van ruim 1 miljoen euro betaald aan het Vlaams Gewest om het gebouw te verwerven zodat een grondige renovatie en restauratie kan plaatsvinden. Er zijn immers aandachtspunten op het vlak van onder meer betonrot en stabiliteit. Voor dit project zal Haven Oostende als nieuwe eigenaar bouwheer zijn. De beslissing om de historische locatie te verwerven en te renoveren getuigt van de toewijding van Haven Oostende aan het behoud van het maritieme erfgoed en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling.

Haven Oostende zal tijdens de renovatie en restauratie verhuizen naar Stapelhuis Entrepot. De start van de renovatie en restauratie is gepland voor volgend jaar en zal meerdere jaren in beslag nemen.

“Het verwerven de voormalige Zeevaartschool is een belangrijke mijlpaal voor Haven Oostende. Het is in ieders belang dat ons patrimonium respectvol en maatschappelijk verantwoord beheerd wordt. Met deze investering bevestigt Haven Oostende haar toewijding aan het versterken van haar positie en het stimuleren van duurzame groei en ontwikkeling in de regio, net zoals Stapelhuis Entrepot.”

“De zorg voor erfgoed en patrimonium is één van de 10 werven die in 2019 door het nieuwe bestuur vastgelegd werden. In 2020 werd het gerenoveerde douanegebouw verworven, nadien werd Stapelhuis Entrepot getransformeerd naar een landmark in de haven. De renovatie en restauratie van het Havenhuis is een volgende logische stap. De 3 gebouwen vormen samen met het havenkapiteinsgebouw, dat door het Vlaams Gewest gerenoveerd werd, een vier-eenheid.”

“Met de verwerving en de geplande renovatie door Haven Oostende, belooft de voormalige Zeevaartschool een nieuw hoofdstuk te openen in haar geschiedenis. De locatie zal haar erfgoedwaarde behouden en zo bouwen we verder aan een duurzame en sterke toekomst voor onze havenstad.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Lift-on lift-off, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share