Entrepotgebouw krijgt internationale toparchitectuur

Haven Oostende krijgt vergunning voor volledige restauratie Entrepotgebouw

Het stapelhuis Entrepot, gelegen langs de Oostkaai van het Vlotdok is opgetrokken in monumentale neoclassicistische bouwtrant in 1908. De gevels werden beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 22 september 1981. Volgens het beheersplan is het bestemd voor zeehaven gebonden en zeehaven gerelateerde industriële en logistieke activiteiten. Dit historisch gebouw is eigendom van Haven Oostende. Het staat sinds vele jaren leeg en is daardoor dringend aan restauratie toe. 

Het nieuwe havenbestuur besliste in 2019 om het Entrepotgebouw te restaureren en het een economisch verantwoorde bestemming te geven. In nauw overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed ontwikkelde het havenbestuur samen met toparchitecten LMS Vermeersch een doordacht plan waarin toekomst, heden en verleden een symbiose vormen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde vrijdag 18 december 2020 de vergunning goed.

“Het is in ieders belang dat ons patrimonium respectvol én maatschappelijk verantwoord beheerd wordt. De maritieme invulling van dit gebouw zal gans de site op en rond het Vlotdok opwaarderen.  Dit past in de nieuwe dynamiek van Haven Oostende.”

Volledige restauratie met moderne invulling

De gevels worden volledig gerestaureerd en de binnenruimte krijgt een moderne invulling. Er zijn vijf verdiepingen voorzien. De kers op de taart is de expressieve optopping die het monument versterkt en opwaardeert tot een architecturaal meesterwerk.

Het stapelhuis Entrepot vormt één geheel met het naastliggend Douanegebouw. Haven Oostende, eigenaar van het Douanegebouw sinds begin dit jaar, is reeds gestart met grote herstellingswerken aan dit pand.  

“Oostende kan zich met dit topproject meten aan andere internationale architectuursteden. Het wordt een architecturale parel die ons erfgoed naar een hoger niveau tilt.” 

”De goedkeuring van dit dossier is een mijlpaal voor onze stad. De herwaardering van dit stuk erfgoed bewijst dat we ons maritiem verleden koesteren én klaar zijn voor de toekomst. Stad Oostende krijgt er een nieuw architecturaal oriëntatiepunt bij.” 

“Het opwaarderen van het patrimonium, deels bestaande uit erfgoed, zal de economische activiteit van de Haven ten goede komen. De extra bouwlaag maakt van het geheel een iconische landmark. De 3115 m² ruimte die gecreëerd wordt, maakt het haalbaar om het gebouw economisch rendabel te exploiteren. Zo kunnen onze maritieme nichemarkten zich verder ontwikkelen.“

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Projectcargo, Cruises & Roll-on roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen