Bio Group Holding neemt plaats in Haven Oostende

Opnieuw een versterking van de circulaire economie in Haven Oostende

Bio Group Holding die zich focust op domeinen van bionutriënten tot organische meststof is de nieuwe speler in de haven van Oostende. Bio Group neemt een terrein in van 7,5 hectare in Plassendale (achterhaven). Dit is opnieuw een versterking van de circulaire economie waarbij Haven Oostende zich inzet om bedrijven naar de haven te trekken. De komst van Bio Group Holding zal leiden tot de creatie van 50 tot 60 extra werkgelegenheidsplaatsen in de haven van Oostende.

De holding zal in Haven Oostende activiteiten uitvoeren via BioCircle BV en BioFertiCol BV, die als stand alone kunnen fungeren maar waartussen grote synergie bestaat.

BioCircle zal op kruissnelheid tot 600 000 ton op jaarbasis van voedsel, groenten en fruit, zuivel, bier en andere nutriënten drogen en verrijken.

BioFertiCol neemt via een conveyor het gedroogde materiaal over van BioCircle (200 000 ton op jaarbasis). Verder analyseert BioFertiCol de samenstelling van de nutriënten, mengt ze met additieven om à la carte organische meststoffen samen te stellen. Ook pelletiseert en verpakt BioFertiCol de pellets in big bags of containers.

Uiteindelijk zal Bio Group de organische meststoffen (265 000 ton op jaarbasis) naar het buitenland uitvoeren via de haven of het spoor.

De keuze om zich in Plassendale in de haven van Oostende te vestigen is omdat zich daar enerzijds een cluster rond circulaire economie vormt. Heel wat bedrijven in de omgeving hebben een warmteoverschot, warmte die Bio Group goed kan gebruiken. Dankzij de samenwerkingsverbanden met Beauvent die de verbinding met naburige bedrijven verzorgt, kan hier optimaal op ingezet worden. Bio Group droogt het organisch materiaal via de warmte die daar wordt opgewekt waardoor niks verloren gaat. Anderzijds maakt deze unieke locatie het tevens mogelijk om maximaal in te zetten op trimodaal transport.

De verschillende grondstoffen en de afgewerkte producten zullen deels via het water aan- en afgevoerd worden. De komst van deze holding heeft dus niet alleen een positieve impact op de werkgelegenheid, maar ook op de bijkomende maritieme trafieken.

Bio Group Holding hoopt operationeel te zijn in de haven van Oostende in de loop van 2024.

“De volledige circulaire cluster, die ondertussen vaste vorm gekregen heeft, draagt bij tot het aanpakken van de klimaatproblematieken en past in de aandacht voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen van Haven Oostende. Daarnaast biedt het ook bijkomende groei- en tewerkstellingsperpectieven waardoor we heel erg verheugd zijn met de keuze van Bio Group voor Haven Oostende.”

“De komst van Bio Group Holding naar de haven van Oostende past perfect binnen de uitgestippelde strategie om in duurzame maritieme groeimarkten te excelleren.”

“We verheugen ons binnenkort een belangrijke speler te worden in de achterhaven van Oostende. Samen met de reeds operationele en toekomstige nieuwe circulaire bedrijven zullen we ten volle ons doel als duurzaam, groen en circulair bedrijf in een circulaire cluster kunnen bewerkstelligen. Verder zullen we er alles aan doen om een bestaande brownfield in een greenfield om te toveren.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, duurzame maritieme groeimarkten en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen