Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling in de haven van Oostende

De haven van Oostende ondersteunt onder andere het onderzoek naar en de ontwikkeling van het dalen van het gebruik van fossiele grondstoffen. De schaarse grondstoffen en de negatieve impact op mens en milieu zijn dwingende factoren, maar gelukkig zijn er alternatieven zoals blauwe energie voorhanden. De haven van Oostende zet daarom in op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en energietransitie en voert hierover grondig onderzoek uit.

Port entrance
Maritime Research Center

Maritiem onderzoekscentrum

Naast Ostend Science Park ligt het nieuwe maritiem onderzoekscentrum. Het bevat een sleeptank, golfbak, kantoorgedeelte en een ruimte voor een toekomstige scheepssimulator. De sleeptank is de enige testinstallatie ter wereld waarin volautomatisch manoeuvreerproeven kunnen worden uitgevoerd met grote scheepsmodellen in ondiep water. Scheepsmodellen tot 8 meter lang kunnen door de tank gesleept worden. Eind 2020 werd de sleeptank van 174 m met water gevuld. In afwachting van de installatie van de sleepwagen worden nu al testen uitgevoerd waarbij de scheepsmodellen met een eigen schroef en roer varen.


De sleepwagen, die de scheepsmodellen vooruit zal slepen in de tank wordt in 2021-22 gebouwd. In de golfbak worden modellen op schaal van offshore-installaties en bouwwerken voor kustverdediging getest op de gecombineerde invloed van golven, stroming en wind. Met een oppervlakte van 30 m op 30 m, een variabele waterdiepte tussen 0,4 m en 1,4 m en golven tot 55 cm, kunnen zowel vaste als drijvende installaties onderzocht worden. In 2021 worden de pompinstallaties en het stromingssysteem geïnstalleerd. Het bassin zal volledig operationeel zijn na de installatie van de golfgenerator midden 2022.

Ostend Science Park

Ostend Science Park is een hoogtechnologische kennishub, volledig gewijd aan de blauwe economie. e-BO Enterprises is de eerste onderneming die zich er eind 2020 vestigde. e-BO Enterprises is vooral in Europa actief en betrokken bij de plaatsing van een derde van de Europese offshorewindparken. eBO-Enterprises is bezig met telecommunicatie, control, safety- en security-oplossingen en alle data-integraties. Een hoogspanningsstation op zee bestaat uit wel 18 verschillende systemen. eBO-Enterprises levert zelf een aantal systemen en zorgt voor de integratie tussen de verschillende systemen. De reden waarom eBO-Enterprises een vestiging in Oostende opent, is de aanwezige blauwe offshore cluster die blauwe industrie, onderwijsinstellingen zoals UGent en overheidsdiensten samenbrengt.

De tweede onderneming die zich vestigt op Ostend Science Park is GEOxyz

Ostend Science Park
VLIZ - autonoom varen

Vlaams Instituut voor de Zee

Het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners. Door de COVID-19 coronacrisis bleven de onderzoeksschepen tijdelijk aan de kade. Dit zette aan tot het versneld inzetten van onbemande vaartuigen, zoals de VLIZ USV-robot Adhemar (unmanned surface vessel). Dit onbemande
oppervlaktevaartuig voerde, in samenwerking met het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en FOD Mobiliteit en Vervoer, metingen uit van het onderwatergeluid in het troebele en
ondiepe kustwater van Oostende-Bredene. Die metingen laten toe een periode met verminderde menselijke activiteiten te vergelijken met een meer genormaliseerde toestand in de toekomst.

ECA Robotics Belgium

ECA Robotics Belgium dat in 2021 een dronefabriek bouwt in ons havengebied zal zich ook inplanten in het bredere ecosysteem van de haven door actief mee te werken aan specifieke
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De onderwaterdrones die ECA Robotics Belgium zal bouwen, gaan efficiënt op zoek naar plaatsen in zee waar mijnen liggen. Nadien worden deze
mijnen vanop afstand onschadelijk gemaakt. Het moederschip zelf blijft buiten het mijnenveld waardoor de bemanning op veilige afstand blijft en veel minder risico loopt. Deze technologie zal de
manier van mijnenjagen drastisch veranderen. Het wordt veiliger voor de bemanning en hun schepen. Bij ECA Robotics Belgium in Oostende komt ook een kennis- en technologiecentrum waar nieuwe
concepten kunnen worden ontwikkeld.

ECA
Marinekazerne Bootsman Jonsen

Opleiding mijnenbestrijding Belgische Marine

Er werd beslist dat alle operationele opleidingen omtrent mijnenbestrijding van de Belgische
en Nederlandse Marine tussen nu en 2025 naar Oostende verhuizen. In de marinekazerne Bootsman Jonsen werken binnenkort vier keer meer stafleden dan nu - van 50 naar 200 - en er
komen ook veel meer studenten.

Waterstof

Hyport

In Werf drie werd de faciliterende rol toegelicht die Haven Oostende zal opnemen in de komst van de groenewaterstoffabriek. De komst van een waterstoffabriek zal andere bedrijven aanzetten om
mee te stappen in de energietransitie.

Ishy (2 Zeeën)

In de zoektocht naar de introductie van nieuwe brandstoffen in de scheepvaart, neemt groene waterstof een belangrijke plaats in. Desalniettemin staat de technologische integratie van het gebruik
van waterstof in diverse types van schepen niet volledig op punt. Er is nood aan het uittesten van verschillende prototypes. Daarnaast is het ook belangrijk om te voorzien in de ontwikkeling
van bunkeringssystemen voor groene waterstof. Samen met Parkwind onderzoekt Haven Oostende de mogelijkheid om een bunkerstation te bouwen op een kade.

Hydrogen

Leer meer over de onderzoeken en ontwikkelingen in Haven Oostende

Wil je meer weten over welke mariene en maritieme onderzoeken lopen in Oostende? Lees er alles over in ons jaarverslag. 

jaarverslag 2020