INCONE60

Periode:
-

Titel van het project

INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60

Overzicht van het project

Het doel van het project is een concept te ontwikkelen voor het creëren van een alternatieve transportroute langs de internationale waterweg E60 en deze te verbinden met een netwerk van andere binnenwateren - E30, E40 en E70. Het concept zal technische, economische en sociale aspecten omvatten om de best mogelijke economische effecten te bereiken.

De INCONE60-projectactiviteiten zijn in overeenstemming met de bepalingen van de EUSBSR-strategie voor de Oostzee en zijn gericht op de ontwikkeling van de internationale waterwegen (E30, E40, E60 en E70) door gebruik te maken van de TEN-T-kernnetwerkcorridors voor een betere connectiviteit en toegankelijkheid van de Baltische Zeegebieden. Het INCONE60-project heeft ook betrekking op de doelstellingen van het EUSBSR-actieplan voor de verbinding van de regio. Het project zal met name bijdragen tot actie nr. 11 "Verbetering van de interne en externe vervoersverbindingen".

Het INCONE60-project zal gericht zijn op het verbeteren van de toegang van lokale en regionale gebieden tot Europese en transnationale waterwegen. De projectactiviteiten zullen gericht zijn op innovatieve vervoersoplossingen om te komen tot toekomstgerichte, hoogwaardige en milieuvriendelijke vervoersdiensten voor burgers en belanghebbenden uit het bedrijfsleven. Er zullen acties worden ondernomen om de interne en externe vervoersverbindingen te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Bovendien zullen de acties in het kader van het project ecologische vervoersmiddelen en innovatieve aandrijfmiddelen bevorderen, waardoor wordt bijgedragen aan het koolstofvrij maken van de vervoersactiviteiten en het beperken van de milieueffecten van de vervoerssystemen.

Partners

Lead partner:

  • Maritiem Instituut in Gdańsk (Polen)

Projectpartners:

  • EUCC Baltic Office (Litouwen)
  • Instituut voor Kustonderzoek en Planning van de openbare instelling (Litouwen)
  • Haven van Kolobrzeg (Polen)
  • Haven Oostende (België)

Geassocieerde partners:

  • Atlantische tak van P.P. Shirshov Instituut voor Oceanologie van de Russische Academie van Wetenschappen (regio Kaliningrad)
  • Haven van Elblag (Polen)
  • OT Logistics Groep (Polen)
  • Mukran haven (Duitsland)
  • Haven van Vordingborg (Denemarken)