Unieke samenwerking van kracht

Vandaag hebben vertegenwoordigers van zes toonaangevende windhavens samen de handen geschud om de offshore winduitdaging van Europa aan te pakken

Hoewel ze meestal concurrenten zijn, schudden vertegenwoordigers van de zes grootste windhavens van Europa vandaag de hand en ondertekenden een verklaring in Port Esbjerg in Denemarken en begonnen meteen met de werkzaamheden. Ze zijn overeengekomen om hun krachten te bundelen om de groene transitie te versnellen en zo te voldoen aan de ambitieuze doelstellingen voor de inzet van offshore windenergie in Europa. De havens missen capaciteit.

Vandaag de dag is de doelstelling van de Europese offshore windstrategie om tegen 2030 minstens 65 GW offshore wind uit te rollen. Een hele opgave. Niet in de laatste plaats gezien het feit dat er momenteel iets meer dan 13 GW in de zeeën rond Europa is. Met andere woorden, Europa wil in de komende acht jaar ruim vijf keer zoveel wind op zee installeren als we de afgelopen twintig jaar hebben gebouwd.

Deze doelstelling zet de Europese windhavens onder grote druk omdat er momenteel niet genoeg havencapaciteit is om al deze offshore windparken binnen de gestelde termijn te installeren.

Zes van Europa's grootste windhavens gaan proberen daar verandering in te brengen. Hoewel ze concurrenten zijn, hebben ze hun krachten gebundeld in een samenwerking die vandaag is bezegeld in Port Esbjerg, waar een verklaring werd ondertekend en de eerste discussies en het delen van ervaringen plaatsvonden. Het doel is om op operationeel en praktisch niveau samen te werken.

“Wij, de grootste offshore havens van Europa, zullen cruciaal zijn om deze enorme uitbreiding van de Europese offshore windcapaciteit te realiseren. We zijn volledig toegewijd en staan ​​klaar om ons deel van het werk te doen. Door de samenwerking tussen de havens te versterken, operationeel en praktisch, kunnen we de basis leggen die zal leiden tot toekomstige uitbreidingen en voldoende capaciteit”, staat in de verklaring.

Lees de verklaring hier (EN)

Volgens de zes betrokken CEO's willen de havens ook een signaal afgeven aan de markt dat de havens tot alles bereid zijn om de groene transitie met offshore wind te versnellen.

In mei verhoogde de Verklaring van Esbjerg de doelstelling voor offshore windenergie in Europa drastisch. Duitsland, Denemarken, België en Nederland hebben een gezamenlijk doel gesteld om in 2030 ten minste 65 GW offshore windenergie te leveren.

“Vandaag hebben we met z'n zessen een verklaring ondertekend waarin staat dat we er alles aan zullen doen om de ambitieuze doelstellingen van Europa te ondersteunen. In mei hebben de politici het kader bepaald met de originele verklaring, en vandaag zijn we begonnen met het uitvoeren van de uitdaging die ze ons allemaal hebben gegeven door de doelstellingen voor offshore wind torenhoog te verhogen."

Alles delen, van digitale ervaring tot de ruimte

De zes havens die de unieke samenwerking zijn aangegaan zijn Port Oostende in België, Groningen Seaports/Eemshaven in Nederland, Niedersachsen Ports/Cuxhaven in Duitsland, Nantes-Saint Nazaire Port in Frankrijk, Humber in het VK en Port Esbjerg in Denemarken.

Als Europa's toonaangevende offshore havens zullen ze bijdragen aan het delen van kennis en beste praktijken, met inachtneming van de mededingingswetgeving.

De havens kunnen bijvoorbeeld samenwerken om ruimtegebrek op te lossen. Als de ene haven maar ruimte heeft voor een half project, kan een andere haven ruimte hebben voor de andere helft.

Ook zullen de havens zorgen voor optimale processen en bijvoorbeeld digitale ervaringen delen. Port Esbjerg heeft zojuist een digitale tool ontwikkeld – een zogenaamde digital twin – om de capaciteit van offshore windenergie in de toekomst te verdrievoudigen, zonder uit te breiden.

De samenwerking tussen de havens moet ook het politieke werk in Europa ondersteunen.

”Het belang van havens in Europa moet niet alleen worden berekend in tonnen, maar ook worden beoordeeld in termen van hun bijdrage aan de inzet en levering van energie, in het bijzonder hernieuwbare energie. Ik ben erg verheugd om te zien dat deze zes belangrijke windenergiehavens hun inspanningen bundelen en het voortouw nemen bij het bereiken van de offshore-doelstellingen van de EU. Door samenwerking wordt het makkelijker om de geconstateerde tegenwind het hoofd te bieden."

Havens delen inzichten en kennis

Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van de zes havens twee keer per jaar bij elkaar komen.

“We bundelen nu onze krachten om de beste oplossingen te vinden voor het optimaliseren van de havens in de offshore-industrie. Gezamenlijk kunnen we worden beschouwd als serieuze partners bij het behalen van de Europese doelstellingen."

Duitsland heeft zich als doel gesteld van 30 GW offshore windvermogen in 2030, 40 GW in 2035 en 70 GW in 2050. Als je dit in de context van de gecombineerde Europese doelen bekijkt, ligt het voor de hand dat het behalen van de doelen een gezamenlijke en gecoördineerde inspanning vergt. , aldus Holger Banik, directeur van Niedersachsen Ports GmbH & Co:

“De groene transitie vormt een enorme uitdaging voor alle Europese spelers in de offshore-industrie, dus een stabiele alliantie is de sleutel tot succes. Ook al zijn we concurrenten, we staan ​​nog steeds voor dezelfde uitdagingen en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om aan de politieke eisen en markteisen te voldoen."

België heeft al 399 offshore windturbines in de Belgische sector van de Noordzee, en Haven Oostende is een vitaal knooppunt voor de volgende zone voor de westkust van Vlaanderen en voor andere windenergieprojecten op de Noordzee. CEO van Haven Oostende, Dirk Declerck zegt:

“Deze samenwerking is belangrijk, omdat we elkaar sterker maken. Evenzo is het voor de groene transitie van groot belang dat we kennis en ervaring uitwisselen en professionele informatie delen met alle stakeholders in de offshore-industrie, zodat we een professioneel platform kunnen creëren.”

 

In tegenstelling tot de andere landen heeft Frankrijk pas onlangs zijn eerste offshore windturbines geplaatst.

“We zijn nieuw in de offshore windindustrie en we zijn erg trots dat we onlangs het allereerste offshore windpark in Frankrijk hebben voltooid. We kijken er dan ook naar uit om gebruik te maken van de ervaring van de andere havens en kennis in te brengen vanuit onze focus op drijvende offshore windparken. We hopen ook dat de samenwerking zal bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de knelpunten waar we allemaal mee te maken hebben."

Green Port Hull realiseert de offshore winddoelstelling van de Britse overheid van 50 GW, en Siemens Gamesa blijft de groei stimuleren door de capaciteit van zijn offshore blade-fabriek in Hull te verdubbelen als 's werelds grootste offshore windpark, Hornsea Two komt geleidelijk online vanuit het oosten kust van Engeland.

“ABP is de Britse leider in het ondersteunen van de groei van groene offshore-energie, met name vandaag op de Humber, waar we al grote productiefaciliteiten en operationele en onderhoudsbases huisvesten. We zijn verheugd om samen te werken met toonaangevende collega's in heel Europa om het aanzienlijke potentieel van offshore wind te ontsluiten om het VK koolstofvrij te maken."

Share