Sleepwagen voor Maritiem Onderzoekscentrum

Sleepwagen voor Maritiem Onderzoekscentrum gelost in Haven Oostende

Op donderdag 25 augustus werd de sleepwagen voor het Maritiem Onderzoekscentrum gelost in Haven Oostende, ter hoogte van kaai 760 in de achterhaven. Dit gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De Vlaamse Overheid doet in het centrum, samen met KU Leuven en UGent, onderzoek naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en objecten in zee. De sleepwagen is wereldwijd uniek in zijn soort en het grootste onderdeel van de “Sleeptank voor Manoeuvres in Ondiep Water in het Maritiem Onderzoekscentrum”.

Het Maritiem Onderzoekscentrum naast Ostend Science Park bestaat onder meer uit een grote sleeptank en een kust- en oceaanbassin. De sleeptank is de enige ter wereld waarin volautomatisch manoeuvreerproeven kunnen worden uitgevoerd in ondiep water met scheepsmodellen tot 8 meter lang. In de maximale waterdiepte van 1 meter kunnen golven gegenereerd worden met een amplitude tot 20 centimeter. De sleepwagen die door Consmema B.V. (Nederland) werd gebouwd lijkt op een volautomatisch treinstel. De constructie weegt bijna 100 ton, is 23,5 meter breed, bijna 4 meter hoog en kan scheepsmodellen op hoge snelheid door het water slepen.

De sleepwagen werd per binnenschip vervoerd van Kampen in Nederland naar Oostende. De route leidde het schip langs de haven van Antwerpen, de Boven-Zeeschelde, de ringvaart rond Gent, kanaal Gent-Brugge en kanaal Brugge-Oostende.

In het Maritiem Onderzoekscentrum wordt baanbrekend maritiem onderzoek verricht. Met de komst van de sleepwagen naar Haven Oostende zal dit haar positie in het kader van maritiem wetenschappelijk onderzoek alleen maar versterken. Daarnaast zal de ontwikkeling van het havengebied opnieuw een boost krijgen doordat dit verdere kansen biedt aan grote en kleine bedrijven om zich verder te ontplooien in deze materie.

“De schepen worden steeds groter. Het Maritiem Onderzoekscentrum en haar onderzoek zijn daarom belangrijk om de toegankelijkheid van onze haven te verzekeren. Haven Oostende is enorm tevreden dat de sleepwagen is gearriveerd en zo verder onderzoek wordt gestimuleerd.”

“In Haven Oostende zijn verschillende instellingen actief die op internationaal niveau zee gerelateerd onderzoek voeren. De aanwezigheid van deze kennispartners is een enorme troef voor ons havengebied. Het trekt bedrijven aan die innovatie en ontwikkeling hoog in het vaandel dragen wat een positief effect heeft op de werkgelegenheid in de Oostendse regio.”

“De grootste kuststad van België heeft baat bij een goed geïnformeerde en innovatieve haven. Het baanbrekend maritiem onderzoek in Haven Oostende is een meerwaarde voor ons stad. Dit zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven zich hier ontplooien in alles wat met ‘blue economy’ te maken heeft.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op  continuïteit, duurzame maritieme groeimarkten en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen