Haven Oostende zet volgende stap in energietransitie

Nieuwe parking met 56 elektrische laadplaatsen

Haven Oostende opent vandaag een nieuwe parking met 56 elektrische laadplaatsen. Deze forse investering sluit aan bij eerdere inspanningen om hernieuwbare energie op te wekken zoals de zonnepanelen en de Xant windturbine. Door eigen energie duurzaam te produceren, wordt er minder CO2 uitgestoten. Minder CO2-uistoot is goed voor het klimaat en past in het ruimer project om de ecologische voetafdruk van Haven Oostende kleiner te maken.

Minder CO2-uitstoot en fijn stof

De nieuwe parking van 3500 m² bevindt zich bij de bedrijvencluster op de REBO zwaarlastterminal ter hoogte van de Esplanadestraat. De maritieme bedrijvenzone had nood aan een duurzame parkeeroplossing. In samenspraak met de klanten werd beslist te investeren in elektrische laadplaatsen. De nieuwe parking voorziet ruimte voor 137 plaatsen en heeft 44 elektrische laadpunten. Een andere, reeds bestaande parking werd aangepast en voorzien van 12 laadplaatsen.

Het huidige aanbod overstijgt de vraag naar elektrische laadplaatsen. Zo speelt Haven Oostende in op de groeiende trend van elektrisch rijden. Door fossiele brandstoffen te vermijden in mobiliteitstoepassingen is er minder CO2-uitstoot en fijn stof.

Zorg voor Veiligheid, Milieu en Gezondheid

‘Zorg voor Veiligheid, Milieu en Gezondheid’ is de eerste beleidsprioriteit van Haven Oostende. De 56 elektrische laadplaatsen zijn aangesloten op het eigen hoofdspanningsnet van Haven Oostende. Het hoofdspanningsnet wordt geïnjecteerd met groene energie, afkomstig van de aanwezige zonnepanelen en de Xant windturbine.

Parking met elektrische laadpalen Parking met elektrische laadpalen, Charlotte Verkeyn

"Met de aanleg van een nieuwe parking met 56 elektrische laadplaatsen neemt Haven Oostende opnieuw stappen in het verduurzamen van de omgeving ten voordele van het leefmilieu en het klimaat. Deze investering zorgt ervoor dat de reeds aanwezige zonnepanelen en de eigen windturbine zo optimaal mogelijk ingezet worden.”

“We moeten spaarzaam omspringen met grondstoffen zodat komende generaties alle kansen krijgen. Het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit dient waar mogelijk vervangen te worden door gebruik van groene elektriciteit of waterstof. Met deze inspanning werkt Haven Oostende mee om de leefbaarheid van de stad te verbeteren.”

Europees kader

Deze investering kadert in het Europese project DUAL Ports (Interreg 5B North Sea). Het project beoogt de vermindering van de CO2-voetafdruk van havens. In de volgende fase wordt ingezet op asfalt dat CO2 capteert en op slimme ledverlichting. DUAL Ports is een Europees eco-innovatief havenprogramma voor Regionale Ondernemershavens (REPs). De focus ligt op de implementatie van duurzame technologieën waarbij de impact van de CO2-vermijdende maatregelen meetbaar zijn.   

EU Dual Ports

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe EconomieBulk & ProjectcargoCruises & Roll-on roll-offCirculaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen