Haven Oostende neemt vlucht vooruit met investering in superbeveiliging

2,2 km superveilig hekwerk rond de terreinen in de voorhaven

Om te voldoen aan hedendaagse normen en om klaar te staan voor de toekomst, bestelde Haven Oostende een nieuwe, bijkomende, state-of-the art afsluiting.

Haven Oostende maakt sinds enige tijd prioriteit van veiligheid, gezondheid en milieu. Haven Oostende had immers een inhaalbeweging te maken, ook wat betreft het op punt stellen van de infrastructuur. Daarnaast is het aantrekken van nieuwe trafieken één van de pijlers van Haven Oostende.

Omwille van deze twee redenen werd dan ook beslist om werk te maken van een nieuw hekwerk rond de terreinen in de voorhaven. De investering zal Haven Oostende in staat stellen om alle types schepen op deze terminals te behandelen.

De afsluiting zal 4 meter hoog zijn, in totaal 2.2 km en wordt voorzien van panelen met een zeer hoge graad van ondoordringbaarheid.

“Haven Oostende is sinds begin 2019 bijzonder succesvol gebleken in het aantrekken van innovatieve bedrijven.  Die zullen samen voor een 400-tal bijkomende duurzame arbeidsplaatsen zorgen. Het aantrekken van nieuwe, bijkomende trafieken bleef evenwel nog achterop hinken. Daarvoor moest eerst dringend de infrastructuur op punt gesteld worden. Door deze investering staan we klaar voor iedere bijkomende trafiek die Oostende wil aandoen in de toekomst.”

“Haven Oostende voert een preventief veiligheidsbeleid. Daar hoort ook anticiperen op beveiliging bij.  Daarom maken we werk van een betrouwbare en innovatieve beveiliging van onze haventerreinen. Uit een proefopstelling die eind 2019 geïnstalleerd werd, blijkt dat dit type superveilig hekwerk het best geschikt is voor onze havenomgeving.”

Ruimer beveiligingsplan

De werken starten in december 2021 en zullen een drietal maanden duren als alles loopt zoals gepland. Hiermee worden de terreinen in de voorhaven van Haven Oostende één van de meest beveiligde havengebieden van Europa.  De totale investering voor dit hekwerk bedraagt nagenoeg 1 miljoen euro en is onderdeel van een ruimer beveiligingsplan dat onder meer een systeem van slimme camera’s omvat.

Over Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe EconomieBulk & ProjectcargoCruises & Roll-on roll-offCirculaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Delen