H2SHIPS

Periode:
-

Kernthema van het project

Het project H2ships heeft als doel te onderzoeken of het technisch en economisch mogelijk is om waterstof in de scheepvaart te gebruiken. Twee belangrijke aspecten zullen worden overwogen:

 • Het gebruik van H2 als brandstof voor de voortstuwing van schepen
 • Het bunkeren van H2 in havens om de bevoorrading van de schepen te garanderen.

Het project H2-schepen zal ook de voorwaarden onderzoeken om H2-technologieën binnen de scheepvaartmarkt te bevorderen.

Territoriale uitdaging

Het vervoer over water is een zeer belangrijk transportmiddel binnen de regio Noordwest-Europa: zowel het zeevervoer als de binnenvaart zijn van cruciaal belang voor de logistieke ketens binnen Europa. 84% van het Europese binnenvaartvervoer is geconcentreerd in de regio Noordwest-Europa.
Binnen de regio Noordwest-Europa is de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector een belangrijke prioriteit. De meeste binnenvaartschepen en schepen op zee gebruiken nog steeds gasolie. Zo stoten de schepen binnen de regio Noordwest-Europa veel CO2, NOX en SO2 uit. De binnenvaart en de zeevaart hebben dus veel potentieel om milieuvriendelijker te worden.

Doelstellingen van het project

 • De economische en technische haalbaarheid van H2 als brandstof voor de binnenvaart aantonen door verschillende productietechnologieën voor verschillende scheepstypes te testen.
 • Onderzoek naar de organisatie van de bevoorradingsketen van Waterstof voor watertransport. Het belangrijkste is de voorwaarden voor de ontwikkeling van deze bevoorradingsketen vast te stellen.
 • Bevordering van het gebruik van waterstof als brandstof in de regio Noordwest-Europa, door de resultaten te verspreiden onder de belangrijkste besluitvormers en belanghebbenden in de sector van het zeevervoer en het vervoer over land.

Begroting

 • Algemeen budget: 6,33 miljoen EUR
 • EFRO: 3,47 miljoen EUR 

Partners

Projectleider: Europaisches Institut für Energieforschung EDF-KIT EWIV

Partners :

 • Hynamica
 • Universiteit van Birmingham
 • Technische Universiteit Delft
 • Navalu
 • SYCTOM
 • Havenbedrijf Amsterdam
 • HAROPA - Havens van Parijs
 • Haven Oostende
 • Steinbeis 2i GmbH
 • HYDROGYN EUROPA T
 • Vervoer en milieu
 • Tata Steel Europa