DecomTools

Periode:
-

Overzicht van het project

De meeste windturbines zijn ontworpen en gecertificeerd voor een levensduur van 20-25 jaar. Na deze periode moeten ze buiten gebruik worden gesteld of moet de geaccrediteerde operationele levensduur worden verlengd, vaak gepaard gaande met repowering (gedeeltelijke refurbishment).

Hoewel de processen voor de ontmanteling/repowering van onshore windparken algemeen bekend zijn, is de ervaring met offshore windparken beperkt. Tot nu toe zijn alleen Ytrre Stengrund (Zweden) en Vindeby (Denemarken) ontmanteld, plus 2 enkele nearshore-turbines, namelijk Windfloat 1 (Portugal) en Hooksiel (Duitsland) en 4 turbines bij de Lely-boerderij (Nederland).

EEN ALGEMENE DUURZAME BENADERING VAN HET EINDE VAN DE LEVENSCYCLUS VAN DE OFFSHORE WINDPARKEREN ONTBREEKT. DIT PROJECT MAAKT DEZE KLOOF DOOR HET ONTWIKKELEN EN ONTWIKKELEN VAN ECO-INNOVATIEVE CONCEPTEN DIE

- VERMINDER DE KOSTEN VAN DE BUITENWERKING MET 20% EN DE MILIEUVOETAFDRUK MET 25% (GEMETEN IN CO2-EQUIVALENTEN);

- VERGROOT DE KNOW-HOW EN EXPERTISE VAN NSR BETROKKEN STAKEHOLDERS.

Onderzoek zal worden gevalideerd door demonstratiepilots en werkinstrumenten op het gebied van logistiek, veiligheid, scheepsontwerp en up-/recycling. Innovatieve en reeds beschikbare technologieën zullen worden gecombineerd om enkele van de belangrijkste aspecten van de ontmantelingsuitdaging aan te pakken, incl. het optimaliseren van bestaande (haven) off/onshore infrastructuur. Transnationaal werken en multidisciplinaire intersectorale competenties zullen de randvoorwaarden voor innovatie en technologieoverdracht in dit specifieke nichegebied verbeteren en de sector helpen een hogere ecobalans te bereiken.

Partners

 • Universiteit van Aberdeen, Schotland
 • De Lauwershorst Groep, Nederland 
 • POM West-Vlaanderen, België
 • Maritieme en Logistieke Innovatie Denemarken, Denemarken
 • Hamburg Instituut voor Internationale Economie, Duitsland
 • Gemeente Samsø, Denemarken
 • Haven Oostende, België
 • Nieuwe Energie Coalitie, Nederland
 • Energiecluster Denemarken, Denemarken
 • Marine Schotland, Schotland
 • Haven Grenaa, Denemarken
 • Virol Metaal B.V, Nederland
 • Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen West-Noorwegen, Noorwegen
 • Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen Emden/Leer, Duitsland