GEOxyz is tweede speler die Ostend Science Park kiest als thuishaven

Uitbreiding Ostend Science Park

De inrichtingswerken voor de uitbreiding van Ostend Science Park starten op 21 april. Daarnaast verwelkomt het blauwe wetenschapspark met GEOxyz, bedrijf gespecialiseerd in hydrografische meetdiensten, een tweede onderneming op haar site. 

Begin dit jaar keurde Stad Oostende de omgevingsvergunning goed voor de ontwikkeling van het 113.700 m² wetenschapspark voor bedrijven actief in de blauwe economie. Vandaag begint de aanleg van de wegen, de nutsvoorzieningen en het groen op het braakliggende terrein en de herinrichting van de omgeving van de incubator Bluebridge.  

Ostend Science Park, een initiatief van de UGent, de POM West-Vlaanderen en Haven Oostende, kon nog voor de start van de inrichtingswerken een eerste bedrijf aantrekken.  Bij het binnenrijden van Ostend Science Park kan niemand naast het indrukwekkende gebouw van e-BO Enterprises kijken. En nog voor de spreekwoordelijke spade in de grond gaat, is er ook een overeenkomst met een tweede bedrijf gesloten: GEOxyz.

Ostend Science Park

Verdere uitbouw

Om ervoor te zorgen dat er nieuwe activiteiten mogelijk zijn, wordt het bestaande terrein vrijgemaakt en genivelleerd. Ook de omgeving krijgt een make-over.  De werken omvatten een uitbreiding van de weginfrastructuur en parkeergelegenheid, in combinatie met kwalitatieve fietsstallingen.

Er wordt eveneens een omvangrijke en kwaliteitsvolle groene verblijfsruimte op de site voorzien om het campusgevoel van het wetenschapspark te versterken. Het uitvoeringstechnisch ontwerp is opgemaakt door studiebureau Arcade met de nodige aandacht voor het duurzaamheidsaspect. Firma Persyn uit Zwevegem neemt de uitvoering op zich.

Ostend Science Park moet een inspirerende omgeving zijn voor iedereen die er werkt, maar ook voor de inwoners van Oostende. Als alles volgens plan loopt, zijn de werkzaamheden eind 2021 achter de rug.

Ostend Science Park Bluebridge Maritiem Onderzoekscentrum e-BO Enterprises

GEOxyz

Het gloednieuwe bedrijfsgebouw van e-BO Enterprises is reeds in volle opbouw en dit West-Vlaamse hightech databedrijf krijgt in de toekomst een eerste nieuwe buur op het blauwe wetenschapspark: GEOxyz.  

GEOxyz bezit een vloot kleine en grotere schepen. Het bedrijf brengt het reliëf, de gelaagdheid en de draagkracht van de zeebodem in kaart. Met gesofistikeerde sonar- en GPS-technologie én op afstand bestuurde onderwaterrobots worden onderwaterdata verzameld, cruciaal voor de bouw van windparken op zee, de aanleg van onderzeese kabels & pijpleidingen en de monitoring van scheepvaartroutes.

GEOxyz met hoofdzetel in Zwevegem, vestigde zich in 2014 in een kantoorgebouw met loods in de Sloepenstraat in Oostende. 

Geoxyz GeoOcean III Geoxyz GeoOcean III Geoxyz GeoOcean III

“Als Vlaams bedrijf, met een strategische roadmap voor innovatie en productontwikkeling binnen de blauwe economie, willen we onze marktpositie verstevigen door een nauwe samenwerking met UGent en andere kenniscentra op het Ostend Science Park.

Wij geloven sterk dat deze samenwerking, ten behoeve van de blauwe economie, met als pijlers offshore wind, offshore aquacultuur, doorgedreven automatisering van vaartuigen, enz. een economische hefboom zal genereren voor een duurzame groei en een verdere tewerkstelling binnen GEOxyz.

Alle nieuwe GEOxyz-technologieën en innovatieprojecten zullen dan ook op termijn ondergebracht worden binnen het GEOxyz-kenniscentrum op het Ostend Science Park. Ondertussen zijn enkele innovatieprojecten reeds opgestart, waarvan de eerste resultaten volgend jaar al verwacht worden”

“De komst van GEOxyz bewijst dat Haven Oostende een voedingsbodem is voor zowel KMO’s als internationale spelers. De uitbreiding van de activiteiten van GEOxyz zal de werkgelegenheid in Oostende ten goede komen.”

“Wij zijn verheugd met de verdere verankering van GEOxyz in Oostende. Dit dynamisch bedrijf past perfect in de strategie van Haven Oostende waarbij we willen excelleren in watergebonden nichemarkten.”

Bedrijven actief in blauwe economie gezocht

Ostend Science Park zet haar zoektocht verder naar andere bedrijven uit binnen- en buitenland die het voorbeeld van e-BO Enterprises en GEOxyz volgen. Bedrijven actief in de blauwe economie vinden hier dankzij de wisselwerking met de onderzoekers van UGent, andere kennisinstellingen, de aanwezigheid van Haven Oostende en de beschikbaarheid van real life testinfrastructuur een geschikt ecosysteem om hun business verder te ontwikkelen. Bovendien krijgen bedrijven op Ostend Science Park ook rugwind van de globale gunstige ontwikkelingen van de blauwe economie in de Oostendse regio.

Delen