loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

BEKENDMAKING 
OPENBAAR ONDERZOEK ONTEIGENING 

Haven Oostende, nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Slijkensesteenweg 2, heeft op 17 maart 2020 het voorlopig onteigeningsbesluit ‘Douanegebouw Slijkensesteenweg 3 te 8400 Oostende’ vastgesteld.
Het voorlopig onteigeningsbesluit heeft betrekking op een onroerend goed gelegen aan de Slijkensesteenweg 3 te 8400 Oostende, kadastraal bekend als Oostende 2de Afdeling, Sectie D, Perceelnr. 70F. 

Haven Oostende onderwerpt het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen aan een openbaar onderzoek. 

Het openbaar onderzoek loopt van donderdag 26 maart 2020 tot en met vrijdag 24 april 2020.

Gedurende deze termijn ligt het voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen ter inzage van de bevolking:
-Op het stadhuis van Stad Oostende, Dienst Bestuurszaken, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende;
-Op de webpagina van Haven Oostende: www.portofoostende.be
-Op de webpagina van Stad Oostende: www.oostende.be 

De eigenaar van het te onteigenen onroerend goed en de houders van zakelijke en persoonlijke rechten op het onroerend goed kunnen uiterlijk op de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek hun standpunten, opmerkingen en bezwaren over het ter inzage gelegde voorlopig onteigeningsbesluit indienen:
1° hetzij via een beveiligde zending aan Haven Oostende, Slijkensesteenweg 2 te 8400 Oostende;
2° hetzij via een beveiligde zending aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stad Oostende, Dienst Bestuurszaken, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende;
3° hetzij via email aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stad Oostende, Dienst Bestuurszaken, Vindictivelaan 1 te 8400 Oostende, t.a.v. dhr. Gregory Casteels, Bestuurssecretaris, email: gregory.casteels@oostende.be

Te 8400 Oostende, 17 maart 2020 

Dirk Declerck                                                                          Charlotte Verkeyn
Gedelegeerd Bestuurder                                                        Voorzitter Raad van Bestuur
Haven Oostende                                                                     Haven Oostende
 

Publicatie: 18/03/2020

DOCUMENTEN

Projectnota onteigening Douanegebouw

Getekend onteigeningsplan

Getekend voorlopig onteigeningsbesluit