loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Tue, 09/13/2016 - 15:41

Tewerkstelling in Haven Oostende

Jobs in de voorhaven

Eind 2017 bood de voorhaven werk aan meer dan 1 350 mensen.

Jobs in Blue Economy

De Haven van Oostende doet er alles aan om de bedrijven die actief zijn in de Blue Economy de meest geschikte accommodatie en het meest geschikte ondernemingsklimaat te bieden. De doelstelling is de tewerkstelling die ermee gepaard gaat, in de haven te verankeren. 

De gangbare norm in de offshore industrie is een directe tewerkstelling van 2 à 2,5 FTE per windturbine. De tewerkstelling is zeer divers: offshore windtechniekers, technici aan de wal, scheepsbemanningen, beheerders van magazijnen en intern transport, stafleden in de administraties en ondersteunende diensten, studiebureaus, opleidingscentra, etc. Voor het grootste deel gaat het om zeer kwalitatieve jobs die continu opleiding en bijscholing vereisen.

Uiteraard is alle tewerkstelling die uit de windparken resulteert niet enkel tot de Oostendse site beperkt. De huidige cijfers tonen aan dit echter voor meer dan de helft het geval is. Voor de toekomst staan bovendien andere projecten op stapel. Het is daarom niet onrealistisch te voorzien dat de site op termijn goed is voor zo’n 800 permanente, hoogwaardige jobs die lokaal worden ingevuld.

Tijdens de uitvoering van een project komen daar nog honderden jobs bij die specifiek te maken hebben met de constructie en alles wat daarbij komt kijken. Het gaat hier om een mix van lokale tewerkstelling en buitenlandse specialisten. Die buitenlandse technici verblijven voor de duur van het project in Oostende wat de horeca inmiddels niet ontgaan is … 

Eind 2017 had de offshorecluster meer dan 460 jobs gecreëerd.

Vacatures

Hierbij alvast een link naar de jobpagina van bedrijven actief in Haven Oostende.

on- en offshore windsector:

MHI Vestas
Tractebel 
Parkwind
Rentel
Jan De Nul nv
Falck Safety Services
Meet Het
Future Services

andere sectoren:

Vloot
Thijs Kranen
Lemahieu - Lempan
Proviron
Biostoom

Opleidingen

Overzicht Academie voor de Toekomst
 

Share it: