loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 07/09/2020 - 16:17

Safe Henk brengt het veiligheidsbeleid van Haven Oostende onder de aandacht  

“In de haven werken geen cowboys!” Het is de slagzin waarmee Haven Oostende haar veiligheidsbeleid onder de aandacht brengt. Om de boodschap duidelijk te maken aan personeel, bezoekers en havengebruikers werkte Haven Oostende een campagne uit met hun veiligheidsmascotte Safe Henk.

Wie vanaf nu een afspraak heeft in het havengebouw in de Slijkensesteenweg passeert bij het binnenkomen de Safe Henk veiligheidsmuur. 12 cartoons van veiligheidsmascotte Safe Henk wijzen de medewerkers en de bezoekers op verschillende veiligheids- en gezondheidstopics.  

“De originele cartoons krijgen een prominente plaats in de hoofdingang van het havengebouw omdat Veiligheid, Gezondheid en Milieu onze belangrijkste prioriteitsstelling is. We werken hard om een bedrijfscultuur te ontwikkelen waarbij de veiligheid en gezondheid van de mensen die in ons havengebied werken altijd op de eerste plaats komt. Via allerhande acties willen we de aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu inbedden in het DNA van Haven Oostende, “ licht Havenvoorzitter Charlotte Verkeyn toe.   

Via on-the-job training, toolbox meetings en opleidingen sensibiliseert Haven Oostende haar medewerkers om dagelijks aandacht te besteden aan een veilige werkomgeving. Maandelijks wordt rond één bepaald thema gewerkt. Om die thema’s op een luchtige manier te brengen werd Safe Henk in het leven geroepen. Cowboy Henk werkt in Haven Oostende, maar is daar absoluut géén cowboy. Via grappige cartoons vestigt Safe Henk de aandacht op specifieke situaties.

“Eén van de belangrijkste automatismen die we aanleren bij onze medewerkers is het melden van onveilige situaties. Zo worden risicovolle situaties opgespoord, aangepakt en vermindert het risico op ongevallen. De samenwerking met cartoonist Herr Seele is spontaan gegroeid. Herr Seele begrijpt waar Haven Oostende naartoe wil en denkt actief mee over hoe de veiligheidsboodschappen bij onze werknemers blijven hangen.“ voegt Dirk Declerck toe, CEO Haven Oostende.

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share it: