loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Mon, 05/18/2015 - 00:00

Recyclagebedrijf ‘AIM Recycling Europe’ vestigt zich in achterhaven Oostende

Op het industriegebied Plassendale 1 in de achterhaven van Oostende zijn de werken gestart voor een grondstofrecyclagebedrijf: ‘AIM Recycling Europe NV’. Dit bedrijf specialiseert zich in de terugwinning en recyclage van gemengde non-ferro metalen. Koper, lood, aluminium, zink, brons en messing zijn voorbeelden van non-ferro metalen.

‘AIM Recycling Europe NV’ is een joint venture tussen ‘Waste Management’ uit Gistel en het Canadese ‘American Iron & Metal’, een grote speler op het Amerikaanse continent. Het is hun eerste recyclagevestiging in Europa.

Het recycleren van metaalafval is een mooi voorbeeld van circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en de vernietiging van materialen te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Momenteel worden gemengde non-ferro materialen meestal aan Azië verkocht en daarheen verscheept. Dankzij deze nieuwe recyclage-installatie zullen de afgewerkte non-ferro producten hoofdzakelijk terug binnen Europa worden verwerkt. Het overgebleven ijzer zal verscheept worden naar de Europese staalfabrikanten. Gezien de schaarste van grondstoffen binnen Europa zal AIM recycling Europe NV’ een grote bijdrage leveren aan het verkleinen van de ecologische impact van vele producten.

De startoppervlakte van het terrein is 32.000 m² en er is een optie bij Haven Oostende voor nog  30.000 m² extra. De totale huidige investeringen:  grondwerken, recyclage-installatie en gebouwen zullen samen ongeveer  € 12.000.000 bedragen.  De verwerkings- en recyclage-installatie zal volledig overdekt zijn door een gebouw van bijna 20 meter hoog. Het wordt de eerste volledig overdekte verwerkings- en recyclage-installatie van deze omvang.

Voor de grondwerken en het bouwen van de kantoren en de loods wordt gewerkt met West-Vlaamse bedrijven. De maandelijkse aanvoer en afvoer van materialen zal gebeuren via binnenschepen en zeeschepen. Op korte termijn zullen er een 15-tal directe jobs gecreëerd worden. We voorzien dat het aantal jobs de komende jaren zal stijgen. 

Share it: