loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Tue, 01/16/2018 - 08:30

Offshore trafiek doet aantal scheepsbewegingen in Haven Oostende fors stijgen

Haven Oostende blikt terug op een succesvol jaar. Niet enkel de offshore wind business draait op volle toeren, maar ook de traditionele economische activiteiten houden stand.

De bulktrafieken (windmolenonderdelen niet meegerekend) bleven stabiel, 1 383 303 ton in 2017 vergeleken met 1 463 988 ton in 2016 (= - 0.6%).

Het totaal aantal invaarten (= calls) van commerciële schepen en Vloot (excl. visserij, pleziervaart, scheepvaartpolitie) is 7393. In 2016 waren dit er 6069. Dit cijfer bewijst dat Oostende een uitzonderlijk drukke haven is.

Offshore

In 2017 ontving de haven 64 verschillende crew transfer vessels (CTV’s) (maximum lengte 40 m). Allen samen goed voor 3234 invaarten. Vergeleken met 2016 (2652) is dit een stijging van 22%. 24 verschillende Service Operation Vessels (SOV’s) en installatieschepen (jack-ups) bezorgden onze haven 57 invaarten.

In 2017 werd in tegenstelling tot in 2016 (Nobelwind) geen windpark gebouwd vanuit Oostende. Toch is er een forse toename van de offshore trafiek met meer dan 20%. Deze scheepsbewegingen hebben we puur aan het onderhoud van de parken te danken. 

Haven Oostende verwacht voor 2018 een nog grotere toename van de offshore trafiek. Want de bouw van de windparken Rentel en Norther is ondertussen gestart. Siemens gebruikt in 2018 de volledige REBO-terminal voor het monteren van de windturbines van het Rentel park. Het projectteam van Norther opereert eveneens vanuit Oostende. 

Share it: