loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 05/28/2015 - 12:00

Laminaria, klaar voor de storm

In Oostende stelde Laminaria op 28 mei 2015 de positieve testresultaten voor van haar uiterst stormbestendige golfenergieconvertor. Dat is een installatie die energie opwekt uit golven op zee. Het ¼ schaalmodel van 2.5 m op 2.5 m is bestand tegen stormachtige omstandigheden met golven van 2.7 meter. De volgende stap is testen op volledige schaal en het industrialiseren van de technologie. Eind 2016 staan volledige schaaltesten gepland voor de kust van Orkney, Schotland. De testen van het 1/1 toestel zullen in 2018 worden uitgerold in een eerste commercieel golfpark van 10 units met een gezamenlijk vermogen van 1MW.

Golfenergie

De meeste golfenergieconvertoren worden ontwikkeld voor in diepe wateren (oceanen, > 70 meter). De golven zijn er groter en dus is er meer golfenergie aanwezig is. Oceaanenergie staat nog in zijn kinderschoenen. Ook elders in Europa, voor de kusten van bijvoorbeeld Portugal, Denemarken en Schotland worden momenteel allerlei golfenergieconvertoren getest, gaande van onderwaterturbines tot drijvende slangconstructies en golfenergieboeien. Het is nog helemaal niet duidelijk welke technologie de beste is en welke het zal halen.

Dat betekent dat er in de oceaan nog veel kansen liggen voor Belgische bedrijven. Onze Noordzee is ideaal geschikt voor het onderzoek naar deze nieuwe technologie. Eén van de moeilijkste knelpunten is de stormbestendigheid van de systemen. Laminaria werkte daar een oplossing voor uit. Een tweede baanbrekende innovatie is de ontwikkeling van een golfenergieconvertor die geschikt is voor ondiepe wateren (<70 meter).   

Laminaria

Laminaria, een jong & innovatief bedrijf uit Oostende, heeft een nieuw prototype voor golfenergieconversie ontwikkeld. Tijdens een twee jaar lopend IWT-project werd deze innovatieve golfenergietechnologie getest in de Noordzee op schaal ¼.

Momenteel heeft Laminaria 2 concepten in ontwikkeling. Beide onderscheiden van de “klassieke” concepten door de aanwezigheid van een zeer efficiënte stormbeveiligingsstrategie. Deze stormbeveiliging laat toe zelfs bij extreme weersomstandigheden normale productie te behouden zonder excessieve krachten te ondergaan. Dit geeft Laminaria een belangrijk concurrentieel voordeel.

Laminaria werd opgericht in 2011, en startte met het testen van het diep water concept (+70m) op schaal 1/10. Dit project verliep in samenwerking met Power-Link, het energiekennisplatform van de Universiteit Gent, en werd ondersteund door het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie). Na het succesvol afronden van deze testen, werd geopteerd om ook een concept te ontwikkelen dat inzetbaar is in ondiep water (30-70m). De voorkeur werd gegeven aan het verder ontwikkelen van het ondiep water concept, gezien het economisch potentieel op kortere termijn.

Vervolgens diende Laminaria samen met MultiTech (Haven Oostende) in 2013 een gezamenlijk project in om het ondiep water concept verder te ontwikkelen en de grote stap te zetten van labo naar open zee. Dit project werd financieel ondersteund door het IWT en CEIP. Universiteit Gent was ditmaal rechtstreeks betrokken bij het onderzoek, alsook Indie-Group, Siemens, Elektromass, Blue Vision Telecom en Partool. Er werd een volledig functioneel ¼ schaal prototype gebouwd.

Werking

Beide concepten werken met een horizontale beweging in het water en bevinden zich in normale werking, lees kleine golven, net onder het wateroppervlak. Wanneer de golven en bijgevolg de beweging in het water te groot wordt, wordt de technologie dieper het water in getrokken waar de beweging kleiner is. Een algoritme zoekt  de ideale diepte waarop de technologie zich bevindt, enerzijds diep genoeg om de excessieve krachten aan het wateroppervlak te vermijden, maar anderzijds niet te diep zodat het toestel op nominaal vermogen kan blijven werken.

De focus van deze eerste testen op zee lag voornamelijk op de stormbestendigheid; de hoofdbekommernis bij golfenergie. De technologie werd getest op 1 km voor de kust van Oostende en overleefde stormachtige omstandigheden met golven tot 2,7 m glansrijk. Golven van 2,7 m hebben immers een energie-inhoud van 46 maal groter dan de golven waarvoor het prototype gebouwd is. Door de aanwezigheid van de stormbeveiligingsstrategie heeft het toestel deze stormachtige omstandigheden overleefd zonder excessieve krachten te ondergaan.

Het door het IWT ondersteunde project is momenteel afgelopen, niettemin worden de testen op zee verder gezet om efficiëntie metingen en verbeteringen door te voeren. Voorlopig geven de ruwe data een duidelijke indicatie dat een zeer goed “wave-to-wire” rendement van 50% haalbaar is. Hiermee werden meteen de eerste stappen gezet richting het commercialiseren van deze golfenergietechnologie.

Toekomst

Laminaria zal zich in de toekomst focussen op de testen op volledige schaal en het industrialiseren van de technologie. Eind 2016 / begin 2017 zijn volledige schaaltesten gepland voor de kust van Orkney, Schotland. De testen van het 1/1 toestel zullen in 2018 worden uitgerold in een eerste demo/commerciële golfpark van 10 units met een gezamenlijk vermogen van 1MW. Om dit te realiseren zal Laminaria een consortium opzetten met bedrijven die geïnteresseerd zijn in de constructie, plaatsing, O&M, toelevering van onderdelen en/of exploitatie van de toestellen.

www.laminaria.be

Share it: