loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Mon, 12/17/2018 - 15:50

Haven Oostende wordt NV van Publiek Recht

Haven Oostende wordt NV van Publiek Recht

Naar een kleinere maar slagkrachtige raad van bestuur

Tijdens de gemeenteraad van 15 december laatstleden werden de nieuwe Statuten van de Oostendse Haven goedgekeurd. Hierdoor wordt het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende vanaf 1 februari 2019 omgevormd tot een NV van Publiek Recht.

Dit werd geagendeerd door Vlaams Parlementslid en toekomstig eerste schepen Björn Anseeuw. “Deze omvorming is nodig om onze haven voor te bereiden op een mooie maar ook uitdagende toekomst. De haven heeft nood aan meer expertise en dus meer ondernemers in de raad van bestuur, extra investeringen en nieuwe samenwerkingsverbanden met andere bedrijven. We moeten met onze haven ook sneller kunnen inspelen op nieuwe evoluties in een zeer concurrentiële markt om zo voor nieuwe Oostendse jobs te zorgen.” zegt Björn Anseeuw.

Voortaan minder politici en meer ondernemers in het havenbestuur

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende, is tevreden met de omvorming : “De raad van bestuur wordt kleiner en slagkrachtiger. De omvorming zal de nieuwe koers ondersteunen die nodig is om de vele uitdagingen aan te pakken. Vandaag telt het Oostendse Havenbestuur 18 bestuurders waarvan 11 gemeenteraadsleden. Er wordt nu nieuwe Raad van Bestuur samengesteld van 13 bestuurders met meer inbreng van externe onafhankelijken zonder politiek achtergrond. Haven Oostende en haar medewerkers zullen op die manier een meer dynamisch geheel vormen.”

Nieuwe investeringen aantrekken

Een ander voordeel van de omvorming is dat de haven, naast de eigen middelen, voortaan ook middelen  van buitenaf kan aantrekken. “Willen we in bepaalde niche-markten, zoals blauwe energie, maar ook in de logistiek, kunnen concurreren met andere havens, dan hebben we extra kapitaal en nieuwe investeringen nodig, dat moet zorgen voor extra jobs,” zegt Björn Anseeuw.

Ook de Vlaamse Regering moet nieuwe statuten goedkeuren

Nu moet enkel nog de Vlaamse Regering diezelfde statuten goedkeuren. De verwachting is dat dit al binnen enkele weken mogelijk is.

Focus Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferries, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share it: