loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 02/20/2020 - 14:40

Haven Oostende verwijdert scheepswrakken uit het kanaal Oostende - Brugge

Vorig jaar startte Haven Oostende de procedure om twee scheepswrakken uit het kanaal Oostende – Brugge te verwijderen. De jachten, Albatros en Viking II genaamd, zijn reeds meer dan 10 jaar in zeer slechte staat en brengen hierdoor de veiligheid en het milieu van het kanaal in het gedrang.  

Beide schepen zijn niet meer gecertifieerd. Daarom werden de eigenaars vorig voorjaar vriendelijk verzocht de scheepswrakken te verwijderen. Na herinnerend schrijven, werd tot op vandaag geen gevolg gegeven aan dit verzoek.

Bij de Albatros werden grote gaten in de romp vastgesteld waardoor het oude jacht dreigde te zinken. Daarom werd op 9 november 2019 de Albatros door Haven Oostende uit het water gehaald onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Het wrak ligt nu op kaai 740. Begin maart 2020 zal ook het tweede schip door Haven Oostende uit het water getakeld worden. De Viking II is al lang buiten vaart en kan enkel nog gesleept of naar een scheepswerf gebracht worden. Voor beide schepen zullen de bergingskosten teruggevorderd worden bij de eigenaars.  

Het kanaal Oostende – Brugge ligt in het havengebied van Haven Oostende. De Vlaamse havens langs de Belgische kust zijn niet bestemd om te fungeren als een permanente ligplaats voor woonboten of pleziervaarten.

Deze actie van Haven Oostende is een toepassing van het havenreglement, hoofdstuk 3, artikel 103:
“Wanneer het vaartuig gezonken is of dreigt te zinken, wanneer het op onvoldoende wijze gemeerd is en derwijze ligt dat het gevaar oplevert voor de kunstwerken is de havenkapitein, of zijn afgevaardigden of aangestelden, gemachtigd aan de schipper of kapitein maatregelen op te leggen die hij nodig acht, zelfs deze die niet bij deze verordening voorzien zijn. Indien de kapitein of schipper de opgelegde maatregelen niet terstond kan uitvoeren kan de havenkapitein of zijn afgevaardigden of aangestelden deze laten uitvoeren op kosten en risico van het vaartuig.”

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferry, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

Share it: