loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 06/04/2020 - 20:37

Haven Oostende stelt erfgoed centraal in economische herwaardering van de Vlotdok site

Bij Haven Oostende ligt een concreet plan op tafel waarin de beschermde gebouwen uit haar patrimonium een nieuwe economische bestemming krijgen. Het nieuwe bestuur wil de site rond het Vlotdok herwaarderen tot een architecturaal herkenningspunt met een industrieel karakter en internationale uitstraling. De focus van het ontwikkelingsplan ligt op de economische activiteiten die er zullen plaatsvinden: ondernemen stimuleren en werkgelegenheid creëren voor de Oostendenaar.

Entrepotgebouw en het Douanegebouw

Concreet gaat het over twee gebouwen: het Entrepotgebouw en het Douanegebouw. Beide gebouwen zijn gelegen in de Slijkensesteenweg, aan de voet van de Smet de Naeyerbruggen en aan de Oostkaai van het Vlotdok. De monumentale neoclassicistische gebouwen werden begin 1900 afgewerkt en in 1981 beschermd als monument.

Het Entrepotgebouw werd in 2018 door de toenmalige directie in de markt geplaatst. De huidige directie schroefde vorig jaar deze beslissing terug en besloot het gebouw te renoveren en het een economisch verantwoorde bestemming te geven.

In een tweede stap naar herwaardering van de site kocht Haven Oostende het Douanegebouw over van de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid. De procedure werd op 4 juni afgerond.
De renovatie van beide gebouwen wordt als één architecturaal project beschouwd. In samenspraak met Onroerend Erfgoed zullen beide gebouwen opgewaardeerd worden. Dit zal bijdragen aan de verankering van werkgelegenheid in het hart van het havengebied.

“We willen de site in ere herstellen door architectuur en tewerkstelling samen te brengen. Het Entrepotgebouw en het Douanegebouw behoren tot het patrimonium van Haven Oostende en we houden ons eraan om deze twee gebouwen terug een maritieme bestemming te geven. Verschillende bedrijven, actief in de maritieme industrie, toonden reeds interesse om op deze site hun kantoren in te richten. Het is dan ook een unieke, vlot bereikbare plek met toegang tot het water.” licht Charlotte Verkeyn, voorzitter van Haven Oostende toe.

Haven Oostende

Haven Oostende Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling. De herwaardering van erfgoed is hierbij een essentieel gegeven.

Share it: