loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 06/07/2018 - 14:55

Haven Oostende neemt XANT windturbine in gebruik

Oostende, België – HAVEN OOSTENDE huldigt een middelgrote windturbine in op de REBO-terminal in aanwezigheid van Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein. 

De XANT M-21 turbine produceert 100kW, de geproduceerde elektriciteit dekt een deel van de noodzakelijke elektriciteitsbehoefte van de haven. Middelgrote windturbines worden ingezet voor decentrale energieproductie. Deze turbines worden dichter bij de afnemer geplaatst, daar waar de geproduceerde energie rechtstreeks verbruikt wordt.

In Oostende is het niet mogelijk, onder andere door de nabijheid van de luchthaven, om een grote multi Mega Watt windturbine te plaatsen. Daarom koos de haven voor een alternatief; een middelgrote windturbine. De eenvoud, lage onderhoudskost en hoge energieopbrengst van de XANT windturbine, hielpen HAVEN OOSTENDE om voor de XANT windturbine te kiezen. De geproduceerde energie zal hoofdzakelijk gebruikt worden door HAVEN OOSTENDE zelf. Inderdaad, hoe meer men zelf kan afnemen, hoe sneller de investering zich terugbetaalt. 

Wat HAVEN OOSTENDE hier aantoont, is een perfect voorbeeld van decentrale energieproductie. In dit geval wordt de opgewekte energie zelf afgenomen en niet naar het net gestroomd. Decentrale energieproductie met behulp van middelgrote wind zal Vlaanderen toelaten een stukje dichter bij de in Parijs goedgekeurde doelstellingen van COP21 te staan. 

Dit past ook binnen het Energieplan van Vlaams minister voor Energie, Bart Tommelein.  Daarenboven zorgt de installatie van XANT voor een vermindering van de CO2 uitstoot in de haven, waardoor de luchtkwaliteit kan verbeteren.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Deze middelgrote windturbine is letterlijk en figuurlijk een nieuw baken voor Oostende. Het is een omzetting van het Vlaamse Windplan naar de praktijk: hij staat op een plaats waar het voordien niet mogelijk leek, de haven, en levert lokaal stroom aan de omliggende bedrijven. Aan de kust hebben we aan wind als hernieuwbare bron geen gebrek, hoog tijd dus dat we er meer gebruik van maken.”   

XANT, is een middelgrote windturbine producent met als aandeelhouders de firma’s 3E uit Brussel, VYNCKE NV uit Harelbeke, het Vlaams investeringsfonds PMV en de business angel Jo VERSAVEL uit Kortrijk.

PECS: Europees project van HAVEN OOSTENDE

De installatie en de werking van de XANT windturbine wordt gemonitord in het kader van een Europees project PECS, waarvan HAVEN OOSTENDE projectleider is. PECS staat voor Ports Energy and Carbon Savings en is goedgekeurd in het kader van het Interreg 2 Zeeën programma, dat mede gefinancierd is door de ERDF fondsen. Samen met de partners in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden innovatieve technologieën en systemen ontwikkeld die bijdragen tot het verminderen van de productie van CO2 en het verhogen van de energie-efficiëntie in havengebieden. 

Interreg 2 Zeeën programma

Interreg  2  Zeeën is een Europees  Territoriaal  Samenwerkingsprogramma dat het Verenigd Koninkrijk,  Frankrijk,  Nederland en België (Vlaanderen) omvat. Het programma is mede gefinancierd door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (241 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020). Het globaal objectief is om een innovatief, op kennis en onderzoek gebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën gebied te ontwikkelen, waar natuurlijke middelen beschermd worden en de groene economie gepromoot wordt.  Om dit te realiseren kunnen projecten die rechtstreeks bijdragen tot een van de specifieke doelstellingen, zoals CO2-arme technologieën, voor een gedeelte met deze Europese middelen gefinancierd worden.

 

 

Share it: