loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Fri, 01/08/2016 - 00:00

Haven Oostende eigent zich een aparte plaats toe in het Belgische havenlandschap

Haven Oostende focust op de verdere uitbouw van de ‘blue energy business’.

De keuze voor deze nichemarkt wierp ook in 2015 haar vruchten af.  Er werd naast de dienstverlening aan de offshore wind industrie, hard gewerkt om nieuwe contracten binnen te halen voor de bouw van nieuwe windmolenparken. Dit met succes want vanaf februari 2016 worden de funderingen voor het Nobelwind-project, dat zich voor de Belgische Kust bevindt, vanuit de Haven van Oostende geïnstalleerd.  Daarnaast hielden de segmenten bulk/general cargo en de cruises goed stand.

De offshore wind sector kende in 2015 een status-quo. Er zijn nu in totaal 182 windmolens operationeel in het Belgisch deel van de Noordzee. Hun geproduceerde energie wordt verkocht aan verschillende energieleveranciers. Alle onderhoud van die windmolens gebeurt vanuit de Haven van Oostende waardoor er zich hier meer en meer toeleveranciers komen vestigen. Dat wordt bewezen door  de nieuwe vestigingen van o.a. General Electric en Survitec en de uitbreidingen van bestaande vestigingen. Dit zijn bedrijven die hun bestaand aanbod hebben uitgebreid naar de nieuwe offshore wind markt.

Voor 2016 wordt er opnieuw heel wat extra activiteit verwacht met de bouw van het Nobelwind-project waarbij er 50 windmolens met elk een capaciteit van 3,3 MW zullen gebouwd worden.

De windmolenparkbouwer is Parkwind en de  hoofdcontractant is de groep Jan De Nul. Beiden zullen de werkzaamheden vanuit Oostende coördineren. Door de onderhoudsactiviteiten bleef het aantal scheepsbewegingen (gerekend op invaarten/calls) in de haven hoog met bijna 3.000 calls in 2015. Dit zijn enkel de commerciële scheepsbewegingen, waarbij dus niet de invaarten van de afdeling Vloot van het Vlaams Gewest (nog eens 3.000 calls), de visserij en de pleziervaart is meegerekend!

Bulk en general cargo klokten af op 1.294.970 ton, een daling met 9 % t.o.v. 2014, wat volledig toe te schrijven is aan de verminderde aanvoer van zand en grind wegens minder openbare werken in de directe omgeving.  De andere segmenten van de general cargo hielden goed stand. Nieuwe investeringen in de haven, zoals het bedrijf AIM Recycling Europe in Plassendale 1, laten het beste verhopen voor 2016.

Er waren 19 cruise aanlopen, waarvan 10 “turn-arounds” waar de passagiers in Oostende in- en ontscheepten. Voor de toeristische sector van de Stad Oostende is dit een goede ontwikkeling.

Er worden nog steeds inspanningen geleverd om een nieuwe roro-lijn her op te starten vanuit Oostende. De markt is vragende partij, maar er moet met heel wat aspecten rekening worden gehouden, zoals het opzetten van een solide financiering en het vinden van geschikte schepen. De puzzel kan hopelijk in 2016 gelegd worden. Al deze ontwikkelingen hebben een positieve invloed op de toegevoegde waarde en tewerkstelling. De jaarlijkse studie van de Nationale Bank van België toonde aan dat deze aspecten in de Haven van Oostende blijven groeien ondanks het feit dat de haventrafiek met het failliet van de ferrydiensten sterk daalde de laatste zes jaar.

Share it: