loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Thu, 03/26/2020 - 09:00

Eerste onderdelen van windpark SeaMade gelost op de REBO-terminal in Haven Oostende

Positief nieuws in Coronacrisis

Terwijl de straten in Stad Oostende er ongezien rustig bij liggen door de Coronacrisis, startte Otary in Haven Oostende de installatiewerken van het tot nu toe grootste windpark voor de Belgische kust. Dit positief nieuws is een opsteker voor iedereen die nauw betrokken is bij de havenactiviteiten.  

REBO-terminal

Woensdagnamiddag 25 maart werden de eerste zes torenelementen van het SeaMade offshore windpark gelost op de REBO-terminal. Deze onderdelen zijn geproduceerd in Noord-Spanje en vanuit de haven van Aviles aan boord van het speciale schip Rotra Vente verscheept. Via het speciaal daarvoor voorziene RORO-ponton (roll on roll off) worden de zware elementen gelost en op de REBO-terminal geplaatst. 

In de komende maanden zullen Rotra Vente en het zusterschip Rotra Mare alle windturbinecomponenten (58 gondels, 174 torendelen en 174 bladen) voor het SeaMade offshore windpark verschepen vanuit verschillende sites naar de REBO-terminal in Oostende.

De hoofdactiviteit op de REBO-site is de opslag van onderdelen, de pre-assemblage van de torenonderdelen en het laden van het installatieschip 'Apollo' dat van Oostende naar de offshore-sites van SeaMade zal varen om de windturbines op de funderingen te plaatsen. De funderingen en de offshore substations werden de afgelopen maanden geplaatst. Haven Oostende vervult een kritische rol bij de realisatie van het SeaMade project. 

Havenvoorzitter Charlotte Verkeyn: “Ik dank uitdrukkelijk de bouwheer, haar toeleveranciers en het havenpersoneel die alles op alles zetten om in deze crisis het SeaMade project op een veilige manier te realiseren. De dienstverlening in Haven Oostende blijft verzekerd en alle veiligheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 worden strikt nageleefd. Zo kunnen we ondanks de moeilijke omstandigheden meebouwen aan de Belgische energietransitie.”

SeaMade

SeaMade is het grootste en voorlopig laatste windpark dat gebouwd wordt op de huidige windparkconcessie in het Belgisch deel van de Noordzee.  58 windturbines met een capaciteit van 8 MW moeten voldoende elektriciteit produceren om 485.000 Belgische huishoudens van groene stroom te voorzien, en dit dankzij een nauwe samenwerking tussen het toegewijd team en de ervaren aannemers.

Haven Oostende

Haven Oostende zet in op continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Bulk & Project Cargo, Cruises & Ferry, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitsstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.
 

Share it: