loading

Show info

Port of Oostende
Slijkensesteenweg 2
8400 Oostende (Belgium)
Privacy Policy - Cookie Policy

Published  Tue, 01/12/2016 - 10:23

Economische sector roept Vlaamse Regering op in te zetten op Blue Growth

De economische sector, vertegenwoordigd door Vlaamse topbedrijven, universiteiten, socio-economische actoren en overheid roept de Vlaamse regering op om Blue Growth te erkennen als een volwaardige speerpuntcluster.

Deze oproep gebeurt onder de vorm van een verzoekschrift aan de Vlaamse Regering dat ondertekend werd door een multidisciplinair team van ondernemingen, overheden en kennisinstellingen.

Namens een breed partnerschap, geschraagd door meer dan relevante actoren zoals DEME, Jan De Nul, Sioen Industries, DotOcean, Flanders’ Maritime Cluster, Belgian Offshore Cluster, Haven van Oostende, UGent, Sirris, het VLIZ, de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy van de POM West-Vlaanderen, Voka en UNIZO, heeft de Provincie West-Vlaanderen een verzoekschrift ingediend bij de Vlaamse regering om Blue Growth te erkennen als een Vlaamse speerpuntcluster. "De blauwe cluster die we hiermee in Vlaanderen willen verankeren, zal de krachten bundelen op het vlak van communicatie, innovatie en export”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie.

Dat de elementen hiervoor aanwezig zijn, bevestigt Alain Bernard, CEO van Deme NV. "De Vlaamse mariene en maritieme sector vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de Vlaamse economie met een directe toegevoegde waarde van 26 miljard €. De sector biedt werk aan 46.000 personen op voltijdse basis. Vlaanderen kan binnen het Europese blauwe-groeiverhaal een koppositie verwerven en een topspeler worden en blijven op de internationale markt.”

Om de sector Blue Growth verder uit te bouwen wordt aan de Vlaamse regering bijkomend volgende concrete engagementen gevraagd:

•    De definitieve toekenning van de middelen voor de financiering van de bouw van de golftank met golf-, getij- en windgeneratie.  
•    De realisatie van een investeringsplan voor Blue Growth met onder meer focus op de realisatie van testfaciliteiten on-, near- en offshore
•    De versnelde aanpak van de ontwikkeling en ontsluiting van de haven van Zeebrugge in het kader van het masterplan Vlaamse Baaien.

 

Share it: